Ko je na web-stranici: 23 gostiju i nema prijavljenih članova

Blagoje Govedarica

govedarrica

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Blagoje Govedarica rođen je 1949. godine u Bačkom Dobrom Polju kod Vrbasa u FNR Jugoslaviji, današnjoj Republici Srbiji. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nikšiću. U periodu 1968–1973. studirao je arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je 1980, a doktorirao 1988. godine tezom Rano bronzano doba na području istočnog Jadrana.

Odmah nakon diplomiranja, zaposlen je u Centru za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine kao stručni saradnik (1973–1980), naučni saradnik (1980–1988) i viši naučni saradnik (1988–1992). Godine 1992. seli u Njemačku gdje nastavlja arheološki rad kao naučni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika pokrajine Brandenburg. U periodu 1995–1998. bio je na studijskim boravcima u Rumuniji, Bugarskoj, Moldaviji i Ukrajini. Godine 1998. predaje habilitacijsku monografiju Komplex der frühen Ockergräber im karpatenbalkanischen Raum und im Steppengebiet Südost- und Osteuropas. Nakon uspješno odbranjene habilitacije 1999. godine dobija visokoškolsku licencu (venia legendi) za prahistorijsku arheologiju.

Na Institutu za praistoriju i ranu istoriju Univerziteta u Heidelbergu bio je privremeni profesor u periodu 1999–2000, kao i docent u periodu 2000–2004. Na istom institutu imenovan je 2005. godine za vanrednog profesora. Godine 2007. prelazi u Berlin kao naučni saradnik Eurazijskog odjela Njemačkog arheološkog instituta. Uz to od 2008. godine djeluje kao honorarni profesor na Institutu za praistorijsku arheologiju Slobodnog univerziteta u Berlinu. U mirovinu odlazi 2015. godine, ali još uvijek aktivno djeluje na Univerzitetu u Berlinu i u Njemačkom arheološkom institutu, čiji je dopisni član od 2009. godine.

Od njegovih istraživanja ističu se rekognosciranja, sondažna i sistematska iskopavanja na oko 300 lokaliteta u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Njemačkoj, Moldaviji i Ukrajini. Autor je tri monografije i preko 100 naučnih radova.

Urednik je časopisa Godišnjak/Jahrbuch Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH od 2002. godine, te urednik i član redakcija mnogih zbornika i časopisa.

Za domaćeg člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je u Odjeljenje humanističkih nauka 2008. Godine 2018. izabran je za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje humanističkih nauka.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…