Ko je na web-stranici: 74 gostiju i nema prijavljenih članova

Fikret Čaušević

causevic

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Fikret Čaušević rođen je 1963. godine u Bihaću. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. Za postignute rezultate tokom studija nagrađen je Zlatnom značkom Univerziteta u Sarajevu u maju 1988. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao. Njegov magistarski rad Tržište kapitala i portfolio selekcija pozitivno je ocijenjen i prihvaćen za odbranu odlukom Nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u februaru 1992, a odbrana rada bila je zakazana za prvu sedmicu maja 1992. Budući da je proveo ratni period (april 1992–oktobar 1995) u rodnom gradu Bihaću, magistarski rad je odbranio po povratku u Sarajevo (decembar 1995). Doktorski rad na temu Finansijska globalizacija i efikasnost mjera ekonomske politike odbranio je u aprilu 2003. Naučno-istraživačku karijeru započeo je na Ekonomskom institutu Sarajevo, na koji je primljen početkom marta 1989. U poslijeratnoj jedanaestogodišnjoj karijeri provedenoj na Ekonomskom institutu Sarajevo, najznačajniji istraživački projekti čiji je bio autor ili koautor bili su projekti recenzirani od eksperata the Urban Institute Washington, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID, 2004–2006) i projekti za Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP, 1999–2003).

Najznačajnije studijske boravke u inostranstvu, ostvario je na The London School of Economics and Political Science (LSE) i University of Oxford, St Antony’s College. Od 2002. do 2010. bio je gostujući saradnik na LSE South-East Europe Faculty Development Programme. Akademsku 2011/2012. proveo je kao Alpha Bank gostujući saradnik na St Antony’s College, University of Oxford, u okviru programa the Political Economy of South East Europe. Kao predavač i instruktor ostvario je vrlo uspješnu saradnju na doktorskom programu u organizaciji Szechenyi Istvan University, Gyor, u saradnji s PADA, Budapest. Na ovom programu kao nosilac predavao je predmete Finance i Disequilibrium Dynamics (2017–2021). Od početka nastavničke karijere na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (2003) predavao je sljedeće predmete: Osnove ekonomije, Međunarodne finansije, Finansijski sistem EU, Politička ekonomija tranzicije i Historija ekonomske misli.

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine imenovan je u Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, čiji je član bio od augusta 2009. do augusta 2015. Bio je najmlađi član Vijeća ekonomskih eksperata Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Rezidentne misije Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (1996–1997), član Vijeća ekonomskih savjetnika Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH (2005–2006), član Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo (2000–2002) i član Savjetodavnog odbora Privredne komore Kantona Sarajevo (2008–2014). Bio je glavni govornik ili jedan od govornika na nekoliko vrlo utjecajnih konferencija globalne ili regionalne reputacije od kojih su neke: Reflection Forum in Bruxelles (2018 – SWP i Austrijsko stalno predstavništvo u EU), East Forum Berlin (Berlin, april 2014) i Ditchley Conference on the Problems in the Western Balkans (2013 – Ditchley, UK). Za doprinos razvoju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u oktobru 2017. dodijeljena mu je srebrna plaketa, na svečanosti povodom 65. godišnjice ove institucije.

Najreferentniji naučno-istraživački radovi su istraživačke monografije u izdanju vodećih svjetskih izdavača u oblasti društvenih nauka: Routledge, Springer International i Palgrave Macmillan. Istraživačku monografiju The Global Crisis of 2008 and Keynes’s General Theory publikovao je Springer International (2014 – indeksirana u ProQuest Ebook Central). Globalization, Southeastern Europe, and the World Economy publikovao je Routledge 2015. Indeksirana je u Thomson Reuters, Scopus, ProQuest i EBSCO bazama. Posljednje dvije istraživačke monografije objavio je Springer Nature u saradnji s Palgrave Macmillan. Monografija A Study into Financial Globalization, Economic Growth, and (In)Equality (2017) indeksirana je u Scopus, ProQuest i EBSCO bazama. Početkom 2020. objavio je Global Financial Centers, Economic Power, and (In)Efficiency. Ova istraživačka monografija ponovo je štampana početkom 2021. i uvrštena je u Scopus, ProQuest i EBSCO baze.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje društvenih nauka izabran je 2018. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…