Naziv projekta:

“Pedagoški i andragoški izazovi u kontekstu kućne izolacije djece do 18 godina u vrijeme pandemije COVID-19”

Voditeljica projekta:

Akademkinja Adila Pašalić-Kreso

Odbora za pedagoške nauke  Odjeljenja društvenih nauka


Teorijsko polazište:

Pedagogija i andragogija kao odgojne znanosti imaju važno mjesto u istraživanjima, analizama i procjenama efekata pandemijske izolacije na kvalitetu života djece i mladih, ali i zadaću pojašnjavanja efekata na populaciju odraslih kao odgajatelja djece i mladih koji definiraju ozračje odrastanja. Kao zemlja u tranziciji, sa iskustvom ratnog sukoba i krize nastale ratnim razaranjima i poratnim političkim tenzijama, baštinimo istraživanja o odrastanju generacija djece koja su u ratnim okolnostima prolazila kroz školovanje i prilagodbu u posebnim životnim uvjetima. Prirodne katastrofe poput zamljotresa I poplava i iskustvo suočavanja u tim krizama podložni su analizi I usporedbi sa krizom koju trenutno živimo. Pandemijska situacija kao situacija nove krize sa kojom se suočavaju i djeca i odrasli u BiH ima neke zajedničke karakteristike sa prethodno proživljenim krizama, ali i brojne osobitosti koje donose jedno novo, nepoznato iskustvo odgoja, obrazovanja i školovanja.


Cilj projekta:

Osnovni cilj ovog istraživanja je višeslojno sagledavanje pedagoško-andragoških implikacija (pozitivnih i negativnih efekata) promjene u obrazovnoj i odgojnoj paradigmi izazvane obrazovnim alternacijama u pretakanju tradicionalnih didaktičkih aktivnosti u svijet digitaliziranog života i on-line učenja i školovanja

Ovo sagledavanje doprinosi:

 • Shvaćanju promjene vrijednosti koje je zastupala tradicionalna nastava i tradicionalna obrazovna paradigm (nezamjenjivi živi kontakt, materijalizacija objekata učenja koji se doživljavaju svim čulima i sl.)

 • Razumijevanju koncepta uskraćivanja živih socijalnih kontakata (vršnjaci, članovi šire obitelji), insistiranja na pasiviziranju fizičkih aktivnosti (boravak u zatvorenom, skučenom prostoru), te uvođenja zabrana i pravila ponašanja u jednom klasteru u pandemijskoj situaciji (obitelj i šira obitelj-genracija baka i djedova) u relaciji sa ulogama i dobi čovjeka (djeca, mladi i odrasli)

 • Pojašnjavanju dječje percepcije osnovnih prednosti I nedostataka on-line nastave s obzirom na dob

 • Pojašnjavanju nastavničke percepcije novonastale obrazovne situacije izazavane pandemijom

 • Pojašnjavanju roditeljske percepcije novonastale obiteljske I obrazovne situacije izazavane pandemijom

 • Uočavanju slijepih mrlja u ovim različitim doživljajima iste situacije i poboljšanju komunikacije na relaciji dijete-roditelj-nastavnik

 • Konkretnim prijedlozima za buduća ponašanja u obrazovanju i odgoju koji se oslanjaju na znanstvene nalaze i rezultate istraživanja

 

APLIKACIONI OBRAZAC PROJEKTA

Kontakt

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
 • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
 • Tel: +387 33 560 700
 • Fax: +387 33 560 703
 • Email: akademija@anubih.ba

Brz brzi 4G 300x150    mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…