Liste relevantnih baza podataka

Na web stranici ANUBiH nalazila se lista baza podataka koja je sastavni dio publikacije Strategije naučno-tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine, projekta koji je ANUBiH realizirala 2006. godine, a po narudžbi UNESCO-a. Preporuka ove strategije bila je izrada pravilnika o vrednovanju naučnih rezultata, s listom međunarodno priznatih baza podataka, od strane resornih ministarstava. S obzirom na to da navedeni pravilnik još nije sačinjen, ANUBiH zbog povjerenja naučne javnosti koje uživa, ima obavezu da inovira i doradi postojeću listu baza i ponudi je naučnoj javnosti u Bosni i Hercegovini.

Komisija je pripremila dvije liste: RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA i OSTALE INDEKSNE BAZE PODATAKA. Lista relevantnih indeksnih baza podataka organizirana je prema oblastima koje pokrivaju odjeljenja ANUBiH, s tim da se neke baze ponavljaju za više naučnih oblasti. Lista ostalih indeksnih baza podataka sačinjena je abecedno, s naznakom naučne oblasti.

 

RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA

OSTALE INDEKSNE BAZE PODATAKA

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…