Ko je na web-stranici: 61 gostiju i nema prijavljenih članova

Održan sastanak sa ministrom finansija Kantona Sarajevo gospodinom Afanom Kalamujićem

20240202 MONKS i ANUBiH

Delegacija Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je 26. 1. 2024. godine održala sastanak sa ministrom finansija Kantona Sarajevo Afanom Kalamujićem. Predsjednik Akademije je upoznao ministra sa radom i djelovanjem ANUBiH-a.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine doprinosi razvoju, unapređenju, podržavanju i promoviranju nauke i umjetnosti te brine o afirmaciji kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Doprinosi oblastima koje su od zajedničkog interesa i posebnog značaja za održivi razvoj bosanskohercegovačkog društva sugerirajući pravce naučnih istraživanja i umjetničkog rada. Njeguje izvrsnost kao osnovni princip stvaranja i vrednovanja naučnih i umjetničkih doprinosa.

U skladu sa svojom Misijom, ANUBiH djeluje i u Kantonu Sarajevo kroz učešće u strateškim projektima, radu na izradi dokumenata, te superviziji i pružanju ekspertskih mišljenja u projektima od značaja za Kanton Sarajevo.

U okviru ovog sastanka upriličeno je potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava tekućeg transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo za Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade za 2024. godinu – Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Nauka, kojeg su potisali predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine akademik Muris Čičić i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo prof. dr. Adna Mesihović.

Ministar finansija gospodin Afan Kalamujić je istakao da su potpisivanjem ovog Ugovora osigurana sredstva za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine čija namjena će biti isplata akademijskih nagrada, bruto plata uposlenicima Sekretarijata ANUBiH i pokrivanje ostalih materijalnih troškova za funkcioniranje institucije. Također je napomenuo da će se kroz praćenje realizacije Ugovora moći identificirati nove potrebe i izazovi s kojima se ANUBiH suočava, te da će se u budućnosti kroz transparentno i odgovorno upravljanje budžetskim sredstvima Kantona Sarajevo, ista na pravi način ulagati u najveći resurs koji jedan kanton može imati, a to je razvoj nauke, naučnoistraživačkog rada i stvaralaštva u Kantonu Sarajevo.

20240202 MONKS i ANUBIH 2

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…