Ko je na web-stranici: 42 gostiju i nema prijavljenih članova

Održani 2. Susreti mladih istraživača Bosne i Hercegovine iz oblasti prirodnih, tehničkih i matematičkih nauka (STEM)

DSC01469

Susreti mladih istraživača Bosne i Hercegovine iz oblasti prirodnih, tehničkih i matematičkih nauka (STEM) održani su 3. i 4. novembra 2023. godine u organizaciji Odjeljenja tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke.

Jedan od glavnih ciljeva ovog skupa bio je uspostavljanje kontakata s mladim istraživačima porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji djeluju u STEM oblastima na univerzitetima i istraživačkim institucijama u svijetu.

Ostali ciljevi su:

 • uspostavljanje institucionalnog okvira koji će omogućiti godišnje susrete mladih istraživača iz Bosne i Hercegovine,
 • formiranje platforme za razmjenu mišljenja o istraživanjima koja realizuju mladi istraživači, stanju i uslovima obrazovanja studenata III. ciklusa studija,
 • procjena mogućnosti saradnje i uspostavljanje uslova koji će omogućiti postizanje značajnih naučnih rezultata i
 • ubrzanje istraživačkih procesa na visokoškolskim ustanovama i istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Skup je prvenstveno bio namijenjen studentima doktorskih studija u STEM oblastima i mladim istraživačima koji su doktorirali u posljednjih pet godina, ali i svim zainteresiranim istraživačima, članovima akademske i naučne zajednice u Bosni i Hercegovini te predstavnicima bh. privrede.

Skup se sastojao iz tri dijela: dva pozivna predavanja koja su održali gospodin Namik Hrle, inostrani član ANUBiH, IBM Fellow, direktor IBM-ovih globalnih razvojnih timova iz područja baza podataka i umjetne inteligencije i direktor IBM-ove najveće razvojne laboratorije u Njemačkoj i Suad Krilašević, doktorand na Tehničkom univerzitetu u Delftu i predsjednik Asocijacije za napredak nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini.

U drugom dijelu skupa predstavljeno je 28 prezentacija istraživanja studenata III ciklusa i mladih istraživača koji su doktorirali u proteklih 5 godina. Naučni odbor skupa dodijelio novčane nagrade za najbolje prezentacije istraživanja.

Nagrađeni studenti i istraživači su:

Nermin Čović (Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu) i Mahir Hafizović (Internacionalni univerzitet u Sarajevu) – dvije prve nagrade;

Dragana Šnjegota (Prirodno-mate,atički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci) i Samir Suljević (Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu) – dvije druge nagrade;

Franjo Šarčević (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu) i Faris Trešnjo (Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – dvije treće nagrade.

Drugog dana skupa održan je okrugli sto na temu Obrazovanje inženjera za 21. vijek, s posebnim osvrtom na III. ciklus. Moderator okruglog stola bio je dopisni član ANUBiH prof. dr. Elvis Ahmetović, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i predsjednik Savjeta za nauku Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Tuzla. Panelisti i moderatori okruglog stola bili su prof. dr. Muhamed Hadžiabdić, prof. dr. Amra Hasečić, prof. dr. Ahmed Kovačević, prof. dr. Damir Marjanović, prof. dr. Aljo Mujčić i prof. dr. Mehmed Nurkanović.

Program okruglog stola sastojao se iz tri dijela:

Uvodnog dijela: otvaranje okruglog stola, pozdravna riječ, uvodno predstavljanje teme okruglog stola i kratko predstavljanje učesnika okruglog stola.

Glavnog dijela:

 • Trenutno stanje, iskustva i prakse u obrazovanju na III. ciklusu studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. 
 1. Kakvo je trenutno stanje u pogledu organizacije i prakse obrazovanja na III. ciklusu studija na: javnim i privatnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini?
 2. Kakvo je trenutno stanje u pogledu organizacije i prakse obrazovanja na III. ciklusu studija na univerzitetima u inostranstvu?
 3. Koje su snage i slabosti III. ciklusa studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini u pogledu strukture i organizacije studijskog programa, postojećih resursa i finansiranja?
 4. Koje su prilike i prijetnje za III. ciklus studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini?
 5. Kakva su mišljenja studenata III. ciklusa studija i mladih istraživača o trenutnom stanju u pogledu organizacije i prakse obrazovanja na III. ciklusu studija na javnim i privatnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini?
 • Mogući novi modeli III. ciklusa studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini 
 1. Koji su mogući novi modeli III. ciklusa studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini sa aspekta:
 • organizacije (strukture i kvaliteta studija, odnosa udjela nastave i istraživanja, interdisciplinarnosti, uslova i kriterija za upis studenata i angažman nastavnika, mentorisanja, itd.),
 • poboljšanja naučno-istraživačke infrastrukture, kapaciteta i uslova za istraživanja,
 • privlačenja i uključivanja kvalitetnih studenata iz Bosne i Hercegovine i inostranstva u studij i istraživanja,
 • povezivanja sa privredom i tržištem rada, lokalnim i globalnim strateškim prioritetima, te finansiranja i zapošljavanja studenata III. ciklusa studija kao mlade generacije istraživača,
 • internacionalizacije, mobilnosti, prezentiranja i publiciranja rezultata istraživanja,
 • nagrađivanja za izvrsnost u studiranju i istraživanju i stvaranja mogućnosti za zapošljavanje istraživača i sprečavanje njihovog odliva iz Bosne i Hercegovine.
 1. Kakva su mišljenja i koji su prijedlozi studenata i mladih istraživača u vezi novih modela III. ciklusa studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini u narednom periodu (organizacija studijskih programa, uslovi za studiranje i istraživanje, povezivanje istraživanja sa potrebama tržišta i društva, internacionalizacija, nagrađivanje za izvrsnost u istraživanju, zapošljavanje, sprečavanja odliva istraživača iz Bosne i Hercegovine i slično)?

Završnog dijela – Prijedlozi i zaključci 

 • Pravci budućih djelovanja 
 1. Koje su preporuke i koji su pravci budućih djelovanja u vezi s novim modelima III. ciklusa studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini?
 2. Kakva su mišljenja i koje su preporuke studenata i mladih istraživača u vezi s pravcima budućih djelovanja i novim modelima III. ciklusa studija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini?

KNJIGA SAŽETAKA 

PRILOZI TELEVIZIJE SARAJEVO:

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
 • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
 • Tel: +387 33 560 700
 • Fax: +387 33 560 703
 • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…