Ko je na web-stranici: 63 gostiju i nema prijavljenih članova

Obavijest o smrti akademika Abdulaha Šarčevića

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 15. 11. 2021. godine u Sarajevu preminuo istaknuti filozof, profesor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

sarcevic

AKADEMIK ABDULAH ŠARČEVIĆ

(1929 – 2021)

Abdulah Šarčević rođen je 1929. godine u mjestu Stari Majdan, Sanski Most. Studirao je od 1948. godine filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao 1952. Radio je kao profesor Filozofije u gimnaziji u Banjoj Luci od 1952. do 1954. Krajem 1954. izabran je za asistenta za predmet Historija filozofije na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Skoplju. Krajem 1959. počeo je raditi kao profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na predmetima Ontologija i Teorija spoznaje. Doktorirao je s tezom Kriza povijesti i suvremenost 1967, a potom je izabran za vanrednog profesora Ontologije. Bio je saradnik, glavni i odgovorni urednik Radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Uveo je u redovni studij filozofije na Odsjeku za filozofiju i sociologiju predmete: Ontologija, Sociologija kulture, Istočne filozofije i Uvod u filozofiju. Od početka 1955. vodio je više semestara seminar o Hegelovoj Fenomenologiji duha u Skoplju i Sarajevu. Bio je predsjednik Kolegija za postdiplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je izabran u zvanje redovnog profesora. Predavao je na Pima Community College u Tucsonu, USA.

Član je Internacionalnog parlamenta pisaca (1992), član Društva pisaca Bosne i Hercegovine (1971), bio je član redakcije, osnivač i direktor Centra za filozofska istraživanja (1990).

Bavio se raznim fenomenima kulture i filozofije Istoka i Zapada, teorijskim problemima suvremenih filozofskih strujanja, napose u Evropi i u SAD-u. Najveći dio njegove istraživačke djelatnosti vezan je za rad u filozofskoj biblioteci Logos. Bio je u savjetu časopisa Filozofija (Beograd), časopisa Praxis (Zagreb). Učestvovao je na brojnim filozofskim simpozijima u zemlji i inostranstvu.

Objavljivao je prikaze, eseje, studije i članke o problemima koji se odnose na temeljna pitanja povijesti filozofije i istočnih filozofija, suvremene filozofije od modernizma do postmodernizma, ontologije, filozofske antropologije, filozofije i sociologije kulture, filozofije jezika i hermeneutike, estetike i etike, sociologije i teorije kulture, duhovnih, odnosno kulturalnih nauka. Objavio je 28 knjiga iz područja suvremene filozofije, povijesti filozofije, filozofije kulture, filozofije umjetnosti i estetike, ontologije i hermeneutičke filozofije, filozofske etike, filozofije jezika, filozofije znanosti, filozofije tehnike, filozofije prirode, duhovnih znanosti, itd. Od brojnih radova valja spomenuti i niz rasprava (monografija) o filozofiji pojedinih filozofa.

Objavio je djela iz različitih filozofskih disciplina. Među njima: Iskon i smisao; Sfinga Zapada; Kriza svijeta i istina; Iskustvo i vrijeme; De Homine. Mišljenje i moderni mit o čovjeku; Estetička teorija danas. Ideje Adornove estetičke teorije; Utopija smisla i istina vremena; Čovjek i moderni svijet; U labirintu svijeta; Moderna filozofija; Iskustvo vremena; Filozofija u moderni; Sfinga Zapada na kraju 20. stoljeća; Mersad Berber / Filozofija slikarstva; Odvažnost slobode; Politička filozofija i multikulturalni svijet / Istina o istini: Svijet moderne i postmoderne; Istina i sloboda / Filozofija umjetnosti / Suvremena povijest u istini / Evropa: horizonti duhovnog života i nade / Ka estetici i kritici / Ni prostor a ni vrijeme – eseji / Odabrani spisi; Moderna filozofija / Filozofi i filozofske nauke u 20. stoljeću / Knjiga I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII; Filozofija i znanost / Filozofija i vrijeme / Evropska filozofija i duhovne znanosti; Fenomenologija svijeta života / Iskustvo mišljenja / Svijet kao vrijeme / Na putevima neizrecivog ili Traženja novog početka / Abdulah Šarčević / Filozofija u ogledalu kritike / Dokumenta. Od 1949. sarađuje u časopisima i stručnim publikacijama u Sarajevu, Skoplju, Zagrebu, Beogradu, Ljubljani i u SAD-u.

Dobio je Povelju za izvanredne doprinose napretku Filozofskog fakulteta u Skoplju 1963, odlikovanja za rad na Univerzitetu i Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Povelje izdavačkih kuća Svjetlost i Veselin Masleša. Dodijeljena mu je Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva 1971. godine. Dobitnik je Dvadesetsedmojulske nagrade SRBiH 1975. i Republičke nagrade za nauku Veselin Masleša 1981. godine. Na XVIII. međunarodnom sajmu knjiga i učila 2006. u Sarajevu dobio je Plaketu za životno djelo. Nominiran je za nagradu John W. Kluge – Library of Congres, USA (2009) za Međunarodnu nagradu Vlade Katalonije za razvoj kulture, nauke, ekonomije, umjetnosti i humanosti. Također je nominiran za nagradu Prof. Luigi Tartufari, koju dodjeljuje Accademia Nazionale dei Lince, Roma za 2010–2011. (literatura, poezija, umjetnost, historija, filozofija, socioekonomske nauke) povodom 150 godina od ujedinjenja Italije. Ohridska Akademija za humanizam dodijelila mu je Svjetsku nagradu za humanizam za 2021. godinu.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje društvenih nauka (kasnije Odjeljenje humanističkih nauka) izabran je 1981, a za redovnog 1990. godine.

Datum i vrijeme komemoracije i sahrane akademika Abdulaha Šarčevića bit će objavljeni naknadno.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upućuje izraze najiskrenijeg i najdubljeg saučešća porodici, prijateljima i saradnicima uvaženog akademika Abdulaha Šarčevića.


O B A V J E Š T E NJ E

U toku je procedura za izbor novih članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

U periodu od 8. do 28. novembra 2022. godine, radnim danom od 12 do 14 sati, kandidacioni materijali će biti dostupni na uvid u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Bistrik 7, Sarajevo).

Izborna Skupština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine bit će održana u utorak 20. 12. 2022. godine.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…