Ko je na web-stranici: 118 gostiju i nema prijavljenih članova

Fosil dobio ime po prof. dr. Hazimu Hrvatoviću

Autori, Mathias Harzhauser, Oleg Mandic, Hartmut Nordsieck, Thomas A. Neubauer 2020 u radu: “A new Helicidae (Gastropoda) from the Middle Miocene of Bosnia and Herzegovina, with a revision of the genus Paradrobacia", objavljen u časopisu Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 100/2, 551-559", opisuju novu vrstu kopnenih puževa roda Paradrobacia (subfamilija Ariantinae, familija Helicidae) iz srednje miocenskih ugljonosnih naslaga Bosne i Hercegovine. Vrstu nazivaju Paradrobacia hrvatovici u čast Hazima Hrvatovića, dopisnog člana ANUBiH i direktora u penziji Federalnog zavoda za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine.

Paradrobacia hrvatovici dominira fosilnom zajednicom produktivnih naslaga rudnika uglja Gračanica u bugojanskom neogenskom bazenu. Vrsta pripada rijetkom, izumrlom rodu Paradrobacia, prethodno poznatom po samo tri druge vrste, opisane u kopnenim neogenskim naslagama Njemačke, Austrije i Grčke. S obzirom da su svi ovi nalazi isključivo vezani za geološke pojave lignita i lignitnih laporaca, predstavnici roda se smatraju odličnim paleoekološkim indikatorima vlažnih šumovitih staništa u neogenu srednje i jugoistočne Evrope. Nova vrsta, Paradrobacia hrvatovici iz rudnika uglja Gračanica, ne samo da potvrđuje njihov jednoznačni paleoekološki karakter, nego i logično povezuje njihova dva prividno disjunktna područja rasprostiranja u jednu jedinstvenu paleogeografsku cjelinu.

Cijeli članak možete preuzeti ovdje.

70 godina ANU

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…