Fosil dobio ime po prof. dr. Hazimu Hrvatoviću

Autori, Mathias Harzhauser, Oleg Mandic, Hartmut Nordsieck, Thomas A. Neubauer 2020 u radu: “A new Helicidae (Gastropoda) from the Middle Miocene of Bosnia and Herzegovina, with a revision of the genus Paradrobacia", objavljen u časopisu Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 100/2, 551-559", opisuju novu vrstu kopnenih puževa roda Paradrobacia (subfamilija Ariantinae, familija Helicidae) iz srednje miocenskih ugljonosnih naslaga Bosne i Hercegovine. Vrstu nazivaju Paradrobacia hrvatovici u čast Hazima Hrvatovića, dopisnog člana ANUBiH i direktora u penziji Federalnog zavoda za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine.

Paradrobacia hrvatovici dominira fosilnom zajednicom produktivnih naslaga rudnika uglja Gračanica u bugojanskom neogenskom bazenu. Vrsta pripada rijetkom, izumrlom rodu Paradrobacia, prethodno poznatom po samo tri druge vrste, opisane u kopnenim neogenskim naslagama Njemačke, Austrije i Grčke. S obzirom da su svi ovi nalazi isključivo vezani za geološke pojave lignita i lignitnih laporaca, predstavnici roda se smatraju odličnim paleoekološkim indikatorima vlažnih šumovitih staništa u neogenu srednje i jugoistočne Evrope. Nova vrsta, Paradrobacia hrvatovici iz rudnika uglja Gračanica, ne samo da potvrđuje njihov jednoznačni paleoekološki karakter, nego i logično povezuje njihova dva prividno disjunktna područja rasprostiranja u jednu jedinstvenu paleogeografsku cjelinu.

Cijeli članak možete preuzeti ovdje.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…