Ko je na web-stranici: 55 gostiju i nema prijavljenih članova

Informacija o osnivanju Centra za demografsku genetiku

Na formalni prijedlog Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka, 15. 7. 2020. godine Odlukom br: 1-01-1-246-6/20 osnovan je Centar za demografsku genetiku Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Inicijativu za osnivanje Centra je pored dopisnog člana prof. dr. Rifata Hadžiselomovića zastupao širi krug zainteresiranih institucija i pojedinaca iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Primarna intencija djelovanja novoformiranog Centra je integracija bh. kadrovskih i infrastrukturnih potencijala na istraživanju genetičkih osobenosti stanovništva Bosne i Hercegovine, od antičke, srednjovjekovne i recentne epohe do predikcije njihovih promjena u prostoru i vremenu.

Glavni ciljevi i smjerovi djelovanja su:

 • integracija odgovarajućih bh. kadrovskih i infrastrukturnih potencijala u pripadajućoj oblasti;

 • uspostava baze podataka o genetičkim osobenostima stanovništva BiH;

 • DNK analiza i karakterizacija antičkih, srednjovjekovnih i recentnih uzoraka;

 • analiza proteklih i predikcija mogućih promjena genetičkog sastava bh. stanovništva.

Osnovne radne jedinice/istraživački timovi su u oblastima:

 • Populacijska genetika

 • Demografija – Etnologija

 • Biostatistika – Bioinformatika

Za direktora Centra izabran je dopisni član ANUBiH prof. dr. Rifat Hadžiselimović.

Detaljnije informacije mogu se pogledati OVDJE 

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
 • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
 • Tel: +387 33 560 700
 • Fax: +387 33 560 703
 • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…