Ko je na web-stranici: 86 gostiju i nema prijavljenih članova

Zadržavanje mladih u Kantonu Sarajevo: Analiza determinanti i prijedlog strateških mjera

KAKO MOTIVISATI MLADE DA OSTANU U BOSNI I HERCEGOVINI

Predstavljanje studije „Zadržavanje mladih u Kantonu Sarajevo: Analiza determinanti i prijedlog strateških mjera“

Mladi predstavljaju temelj razvoja svakog društva, ali se istovremeno suočavaju sa višestrukim izazovima. Mladi su jedna od najdinamičnijih društvenih grupa koja pokazuje veću sklonost promjeni prebivališta, poslova i odnosa u poređenju s drugim dobnim skupinama, a kao posljedica toga, migracije mladih su danas u porastu, i to posebno u zemljama u razvoju. Ono čemu svjedočimo danas u Evropi i svijetu jeste veliki val migracija mladih iz manje razvijenih zemalja, što ima višestruke posljedice, kako za zemlju porijekla, tako i za zemlju odredišta.

Cilj studije „Zadržavanje mladih u Kantonu Sarajevo: Analiza determinanti i prijedlog strateških mjera“ je sagledavanje percepcije i ambicija mladih u pogledu napuštanja BiH, fokusirajući se na Kanton Sarajevo. Pored toga, vodeći se dobivenim rezultatima, cilj je kreirati prijedloge potencijalnih strateških rješenja koja bi mogla utjecati na mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini i posebno Kantonu Sarajevo. Fokus je stavljen na push faktore – one koji su prisutni u matičnoj zemlji, a za koje se pretpostavlja ili pokazuje da značajno utječu na emigracijske aspiracije mladih danas ili su uzrokovali njihovo iseljavanje u prošlosti. Istraživački tim Akademije nauka i umjetnosti BiH je uradio opsežno istraživanje, a finansijer je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Iako ne postoje precizni statistički podaci o migracijama mladih iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina, iz praćenja općih migracijskih trendova i nedavnih studija provedenih na temu emigracija u Bosni i Hercegovini, lako se može zaključiti da su ovi trendovi alarmantni. To bi moglo imati i dodatni negativni utjecaj na demografske i trendove društvenog i ekonomskog razvoja. Niz studija i istraživanja novijeg datuma potvrđuju da je značajan broj građana napustio BiH, dok mnogi planiraju emigrirati u narednom periodu. I pored toga, ovaj masovni egzodus ne dobiva potrebnu pažnju od strane kreatora politika. Stoga je od posebnog značaja pratiti i analizirati fenomen migracija mladih, kao i njihove migracijske težnje, i razviti odgovarajuće politike za ublažavanje poticajnih (push) faktora.“, kazao je akademik Muris Čičić, voditelj projekta ispred ANU BiH.

Studija je koncipirana i strukturirana u okviru aktivnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, s ciljem upravljanja i usmjeravanja procesa u Kantonu. Fokus je na mladim generacijama i na reverzibilnim migracionim procesima, pri čemu se identifikuju i pozicioniraju faktori od utjecaja na povratak mladih. Uzimanje u obzir relevantnih faktora i adekvatno upravljanje njima treba da rezultira strategijom zadržavanja mladih u Kantonu i BiH. Iz Studije je definirano pet osnovnih smjernica na koje se buduće strategije i politike prema mladima moraju fokusirati, a to su:

  1. Zapošljavanje mladih

  2. Kvalitet obrazovanja

  3. Unapređenje kvaliteta života

  4. Poticanje aktivizma mladih

  5. Kreiranje pozitivnog narativa u javnom prostoru.

Kvalitativna analiza u ovoj studiji urađena je metodom dubinskih intervjua i organiziranjem fokus grupa. Semantička analiza intervjua ukazala je na elementarne motive migracija: nejednakost, obrazovni sistem, netransparentnost, besperspektivnost, nezainteresovanost, nepovjerenje, nesamostalnost, politika i ukupna retorika u javnom prostoru. Metoda analize sadržaja fokus grupa ukazala je na slične termine oko kojih se koncentrišu diskusije unutar fokus grupa: posao, škola, zapošljavanje, promjena, odlazak, življenje, obrazovanje. Kvalitativna analiza urađena unutar ovog istraživanja indicirala je određene razlike unutar mladih generacija u odnosu na širu populaciju. To implicira i različite pristupe od strane vlada različitih nivoa, bazirane na spoznaji da su mladi inovativni, skloni avanturama, selektivni u pitanju obrazovanja i poprilično apolitični. Kvantitativno istraživanje urađeno je na uzorku od 442 ispitanika, od čega je 256 mladih u Kantonu Sarajevo. Ukupno 70% mladih je izrazilo pozitivne intencije za napuštanje zemlje, od čega 34% trajno, a 36% privremeno. Mladi pokazuju veću tendenciju ka odlasku u odnosu na osobe starije od 35 godina. Samo 9% mladih u odnosu na 25% osoba starijih od 35 godina nema namjeru napuštanja BiH.

Prezentacija Studije upriličena je u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u četvrtak, 25. 6. 2020. godine u 12:00 sati.

Studiju su predstavili članovi istraživačkog tima:

akademik Muris Čičić,

prof. dr. Melika Husić-Mehmedović,

prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić,

prof. dr. Lejla Turulja,

prof. dr. Selma Kadić-Maglajlić i

  1. sc. Alina Trkulja.

Studija je dostupna na web stranici ANUBiH https://publications.anubih.ba/handle/123456789/650.

70 godina ANU

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…