Zadržavanje mladih u Kantonu Sarajevo: Analiza determinanti i prijedlog strateških mjera

KAKO MOTIVISATI MLADE DA OSTANU U BOSNI I HERCEGOVINI

Predstavljanje studije „Zadržavanje mladih u Kantonu Sarajevo: Analiza determinanti i prijedlog strateških mjera“

Mladi predstavljaju temelj razvoja svakog društva, ali se istovremeno suočavaju sa višestrukim izazovima. Mladi su jedna od najdinamičnijih društvenih grupa koja pokazuje veću sklonost promjeni prebivališta, poslova i odnosa u poređenju s drugim dobnim skupinama, a kao posljedica toga, migracije mladih su danas u porastu, i to posebno u zemljama u razvoju. Ono čemu svjedočimo danas u Evropi i svijetu jeste veliki val migracija mladih iz manje razvijenih zemalja, što ima višestruke posljedice, kako za zemlju porijekla, tako i za zemlju odredišta.

Cilj studije „Zadržavanje mladih u Kantonu Sarajevo: Analiza determinanti i prijedlog strateških mjera“ je sagledavanje percepcije i ambicija mladih u pogledu napuštanja BiH, fokusirajući se na Kanton Sarajevo. Pored toga, vodeći se dobivenim rezultatima, cilj je kreirati prijedloge potencijalnih strateških rješenja koja bi mogla utjecati na mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini i posebno Kantonu Sarajevo. Fokus je stavljen na push faktore – one koji su prisutni u matičnoj zemlji, a za koje se pretpostavlja ili pokazuje da značajno utječu na emigracijske aspiracije mladih danas ili su uzrokovali njihovo iseljavanje u prošlosti. Istraživački tim Akademije nauka i umjetnosti BiH je uradio opsežno istraživanje, a finansijer je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Iako ne postoje precizni statistički podaci o migracijama mladih iz Bosne i Hercegovine posljednjih godina, iz praćenja općih migracijskih trendova i nedavnih studija provedenih na temu emigracija u Bosni i Hercegovini, lako se može zaključiti da su ovi trendovi alarmantni. To bi moglo imati i dodatni negativni utjecaj na demografske i trendove društvenog i ekonomskog razvoja. Niz studija i istraživanja novijeg datuma potvrđuju da je značajan broj građana napustio BiH, dok mnogi planiraju emigrirati u narednom periodu. I pored toga, ovaj masovni egzodus ne dobiva potrebnu pažnju od strane kreatora politika. Stoga je od posebnog značaja pratiti i analizirati fenomen migracija mladih, kao i njihove migracijske težnje, i razviti odgovarajuće politike za ublažavanje poticajnih (push) faktora.“, kazao je akademik Muris Čičić, voditelj projekta ispred ANU BiH.

Studija je koncipirana i strukturirana u okviru aktivnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, s ciljem upravljanja i usmjeravanja procesa u Kantonu. Fokus je na mladim generacijama i na reverzibilnim migracionim procesima, pri čemu se identifikuju i pozicioniraju faktori od utjecaja na povratak mladih. Uzimanje u obzir relevantnih faktora i adekvatno upravljanje njima treba da rezultira strategijom zadržavanja mladih u Kantonu i BiH. Iz Studije je definirano pet osnovnih smjernica na koje se buduće strategije i politike prema mladima moraju fokusirati, a to su:

  1. Zapošljavanje mladih

  2. Kvalitet obrazovanja

  3. Unapređenje kvaliteta života

  4. Poticanje aktivizma mladih

  5. Kreiranje pozitivnog narativa u javnom prostoru.

Kvalitativna analiza u ovoj studiji urađena je metodom dubinskih intervjua i organiziranjem fokus grupa. Semantička analiza intervjua ukazala je na elementarne motive migracija: nejednakost, obrazovni sistem, netransparentnost, besperspektivnost, nezainteresovanost, nepovjerenje, nesamostalnost, politika i ukupna retorika u javnom prostoru. Metoda analize sadržaja fokus grupa ukazala je na slične termine oko kojih se koncentrišu diskusije unutar fokus grupa: posao, škola, zapošljavanje, promjena, odlazak, življenje, obrazovanje. Kvalitativna analiza urađena unutar ovog istraživanja indicirala je određene razlike unutar mladih generacija u odnosu na širu populaciju. To implicira i različite pristupe od strane vlada različitih nivoa, bazirane na spoznaji da su mladi inovativni, skloni avanturama, selektivni u pitanju obrazovanja i poprilično apolitični. Kvantitativno istraživanje urađeno je na uzorku od 442 ispitanika, od čega je 256 mladih u Kantonu Sarajevo. Ukupno 70% mladih je izrazilo pozitivne intencije za napuštanje zemlje, od čega 34% trajno, a 36% privremeno. Mladi pokazuju veću tendenciju ka odlasku u odnosu na osobe starije od 35 godina. Samo 9% mladih u odnosu na 25% osoba starijih od 35 godina nema namjeru napuštanja BiH.

Prezentacija Studije upriličena je u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u četvrtak, 25. 6. 2020. godine u 12:00 sati.

Studiju su predstavili članovi istraživačkog tima:

akademik Muris Čičić,

prof. dr. Melika Husić-Mehmedović,

prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić,

prof. dr. Lejla Turulja,

prof. dr. Selma Kadić-Maglajlić i

  1. sc. Alina Trkulja.

Studija je dostupna na web stranici ANUBiH https://publications.anubih.ba/handle/123456789/650.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…