Saopćenje za javnost Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine povodom pandemije COVID-19

anu memo

Saopćenje za javnost

Nakon Odluke Vijeća ministara o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine povodom pandemije COVID-19 (Sl. gl. BiH 18/20 od 17. 3. 2020. godine), Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, na čelu sa akademkinjom Mirsadom Hukić pripremio je projekt Geoportal za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja COVID-19 virusa - Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem (dalje: Geoportal). Cilj ovog projekta je kontrola i sprječavanje širenja pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Geoportal će koristi naročito štabovima civilne zaštite, epidemiološkim službama, zavodima za javno zdravstvo, kliničarima i predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Radi realizacije projekta akademkinja Mirsada Hukić dobila je specijalnu punomoć za predstavljanje ANUBiH u kontaktu sa državnim organima, ustanovama, privrednim društvima i drugim licima koja će biti partneri, učesnici ili korisnici projekta. Geoportal će, između ostalog, sadržavati epidemiološke statističke podatke, prostorne informacije i interaktivne karte sa položajem i kodiranim podacima izoliranih, testiranih i hospitaliziranih osoba, lokacije prijavljenih osoba sa poteškoćama u razvoju, planove pomoći ugroženim osobama, kao i brojne druge značajne informacije i podatke koji mogu doprinijeti adekvatnom praćenju širenja koronavirusa i njegovom suzbijanju.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine uputila je zvanični dopis institucijama Bosne i Hercegovine s pozivom na sardanju i uključivanje u projekt. Dopisi su upućeni Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine i Koordinacionom tijelu za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH. Prvi koji je u usmenom kontaktu sa akademkinjom Mirsadom Hukić podržao realizaciju projekta i pružio pomoć je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Šefik Džaferović. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine se nada da će i druge nadležne institucije slijediti primjer predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Projektni tim je već započeo prve aktivnosti kako bi se projekt što prije razvio i u punom kapacitetu odgovorio svojoj svrsi. S obzirom da se radi o projektu koji nije komercijalne vrste, na istoj osnovi su se u njegovu realizaciju odmah uključili:

  • BH kompanija GAUSS koja je stavila na raspolaganje svoje intelektualne i materijalne resurse,

  • Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje „NALAZ“ koji se na raspolaganje stavio za mikrobiološki i epidemiološki aspekt izrade projekta,

  • BH Telecom, zahvaljujući kojem je obezbijeđen serverski prostor,

  • Agencija za statstiku Bosne i Hercegovine koja je promptno dostavila tražene podatke (detaljnu starosno-spolnu strukturu za sva naseljena mjesta u Bosni i Hercegovini prema popisu 2013. godine).

Zahvaljujući podršci predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine i pomoći svih navedenih subjekata u skaldu s projektnim planom postavljena je odgovarajuća baza koja će biti dopunjena zvaničnim epidemiološkim podacima čim budu dobijeni.  

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

SAŽETAK PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Kontakt

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Brz brzi 4G 300x150    mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…