Zaključci s proširenog tematskog sastanka Odbora za mikrobiologiju i srodne discipline ANUBiH

Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH, organizirao je prošireni sastanak 21. 02. 2020. godine.

Sastanak je bio posvećen analizi bioloških i epidemioloških osobina novog, zoonotičkog koronavirusa (COVID-2019), te uticaja njegovog brzog širenja na zdravstvo, ekonomiju i politiku  u svijetu.

Odbor je prepoznao zoonoze kao regionalnu i globalnu prijetnju javnom zdravlju, kao i ekonomskom napretku Bosne i Hercegovine. Po svom sastavu multidisciplinaran, Odbor je pokretač i kooordinator istraživanja različitih aspekata nastanka zoonoza, prevencije i liječenja bolesti, te prepoznavanja potencijalne zloupotrebe ovih patogena u terorističkim napadima.

Sastanak je bio otvorenog tipa. Predavači su bili eksperti iz različitih naučnih oblasti biomedicine i  ekonomije. Među učesnicima sastanka bili su predstavnici: Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, Ministarstva civilnih poslova, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Klinike za infektivne bolesti UKCS, Odjela za Kliničku mikrobiologiju UKCS, Veterinarskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te Internacionalnog Burch Univerziteta u Sarajevu, koji su izlaganjem na proširenom sastanku dali svoj doprinos razumijevanju epidemije/pandemije uzrokovane novim koronavirusom, donošenju preporuka za poduzimanje mjera prevencije i kontrole virusa u Bosni i Hercegovini, te bio-sigurnosti zdravstvenih radnika i svih stanovnika Bosne i Hercegovine.

Cijeli Program, bio je podijeljen na 6 tematskih cjelina:

  • Novi patogeni 21. stoljeća- Koronavirusi COVID-2019: akademkinja Mirsade Hukić;

  • Stanje u svijetu i Bosni i Hercegovini vezano za širenje novog koronavirusa- operativna i organizaciona spremnost: Dr. Viktor Olsavszky, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH,  Dr. Draženka Malićbegović, Ministarstvo civilnih poslova BiH, doc. dr. Aida Pilav, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, dr. sci. Sanjin Musa Zavod za zdravstvenu zaštitu FBiH.

  • Jedno zdravlje - koronavirus među divljim i domaćim životinjama: Prof. dr. Teufik Goletić, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  • Kliničke karakteristike i liječenje bolesti uzrokovane novim koronavirusom: Doc.dr. Rusmir Baljić, Klinika za infektivne bolesti, UKCS

  • Dijagnostika COVID-2019 infekcija: Prof. dr. Amela Dedeić-Ljubović, OJ Klinička mikrobiologija KCUS, Doc. dr. Irma Salimović Bešić, OJ Klinička mikrobiologija KCUS, akademkinja Lidija Lincender, ANUBIH, Prof. Damir Marjanović, International Burch University

  • Socio-ekonomski i politički aspekt epidemije novog koronavirusa: Prof. Azra Hadžiahmetović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sastanak je izazvao veliko interesovanje medija zbog aktuelnosti same teme.


SAŽETAK IZLAGANJA I RASPRAVE

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…