Ko je na web-stranici: 68 gostiju i nema prijavljenih članova

Zaključci s proširenog tematskog sastanka Odbora za mikrobiologiju i srodne discipline ANUBiH

Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH, organizirao je prošireni sastanak 21. 02. 2020. godine.

Sastanak je bio posvećen analizi bioloških i epidemioloških osobina novog, zoonotičkog koronavirusa (COVID-2019), te uticaja njegovog brzog širenja na zdravstvo, ekonomiju i politiku  u svijetu.

Odbor je prepoznao zoonoze kao regionalnu i globalnu prijetnju javnom zdravlju, kao i ekonomskom napretku Bosne i Hercegovine. Po svom sastavu multidisciplinaran, Odbor je pokretač i kooordinator istraživanja različitih aspekata nastanka zoonoza, prevencije i liječenja bolesti, te prepoznavanja potencijalne zloupotrebe ovih patogena u terorističkim napadima.

Sastanak je bio otvorenog tipa. Predavači su bili eksperti iz različitih naučnih oblasti biomedicine i  ekonomije. Među učesnicima sastanka bili su predstavnici: Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, Ministarstva civilnih poslova, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Klinike za infektivne bolesti UKCS, Odjela za Kliničku mikrobiologiju UKCS, Veterinarskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te Internacionalnog Burch Univerziteta u Sarajevu, koji su izlaganjem na proširenom sastanku dali svoj doprinos razumijevanju epidemije/pandemije uzrokovane novim koronavirusom, donošenju preporuka za poduzimanje mjera prevencije i kontrole virusa u Bosni i Hercegovini, te bio-sigurnosti zdravstvenih radnika i svih stanovnika Bosne i Hercegovine.

Cijeli Program, bio je podijeljen na 6 tematskih cjelina:

  • Novi patogeni 21. stoljeća- Koronavirusi COVID-2019: akademkinja Mirsade Hukić;

  • Stanje u svijetu i Bosni i Hercegovini vezano za širenje novog koronavirusa- operativna i organizaciona spremnost: Dr. Viktor Olsavszky, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH,  Dr. Draženka Malićbegović, Ministarstvo civilnih poslova BiH, doc. dr. Aida Pilav, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, dr. sci. Sanjin Musa Zavod za zdravstvenu zaštitu FBiH.

  • Jedno zdravlje - koronavirus među divljim i domaćim životinjama: Prof. dr. Teufik Goletić, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  • Kliničke karakteristike i liječenje bolesti uzrokovane novim koronavirusom: Doc.dr. Rusmir Baljić, Klinika za infektivne bolesti, UKCS

  • Dijagnostika COVID-2019 infekcija: Prof. dr. Amela Dedeić-Ljubović, OJ Klinička mikrobiologija KCUS, Doc. dr. Irma Salimović Bešić, OJ Klinička mikrobiologija KCUS, akademkinja Lidija Lincender, ANUBIH, Prof. Damir Marjanović, International Burch University

  • Socio-ekonomski i politički aspekt epidemije novog koronavirusa: Prof. Azra Hadžiahmetović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sastanak je izazvao veliko interesovanje medija zbog aktuelnosti same teme.


SAŽETAK IZLAGANJA I RASPRAVE

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…