Simpozij “Neuroonkološki aspekti u savremenoj neurohirurgiji 21. stoljeća“

Udruženje neurohirurga Jugoistočne Evrope (SEENS) pod pokroviteljstvom ANUBiH organiziraju Simpozij pod naslovom “Neuroonkološki aspekti u savremenoj neurohirurgiji 21. stoljeća“ koji će se održati 31. januara 2020. godine s početkom u 08:45 sati u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Simpozij je izuzetno relevantan jer će pokriti sve aspekte savremene neuro-onkologije 21. stoljeća, uključujući dijagnostiku, hirurške pristupe i operativne tehnike, intraoperabilna pomagala, postoperativni neuro-onkološki tretman tumora centralnog i perifernog nervnog sistema. Značaj manifestacije je naučni i edukativni.

Predavači na Simpozijumu će biti profesori neurohirurgije, doktori nauka iz zemalja regije Jugoistočne Evrope, predsjednici udruženja neurohirurgija, vodeći autori neurohirurških publikacija u svijetu kao i lokalni šefovi Klinika za neurohirurgiju iz Centara neurohirurgije u Bosni i Hercegovini. Simpozij će imati najveći mogući naučni i stručni rang iz područja neurohirurgije i srodnih nauka u Jugoistočnoj Evropi obzirom na renome, publikacije i naučni uticaj navedenih predavača u svjetskoj neurohirurgiji.

PROGRAM

Kontakt

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Brz brzi 4G 300x150    mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…