Ko je na web-stranici: 49 gostiju i nema prijavljenih članova

Obavijest o smrti akademika Vlatka Dolečeka

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, s dubokom tugom, obavještava da je 8. decembra 2016. godine preminuo

vlatko 1AKADEMIK VLATKO DOLEČEK
prof. emeritus dr. sci. dipl. maš. ing.
(1939-2016)

 

Vlatko Doleček rođen je u Zvorniku 1939. godine. Realnu gimnaziju završio je u Doboju 1958. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1963, magistrirao na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1968, doktorirao na Mašinskom fakultetu u Sarajevu tezom Prigušene vibracije diskretnih torzionih sistema sa homogenim jezgrom i proizvoljnim brojem dodatnih masa s obje strane jezgra 1979. godine. Radio je u profesorskom zvanju od 1968. na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, držao nastavu i na Elektrotehničkom i Saobraćajnom fakultetu 1993–95. u Sarajevu, Mašinskom fakultetu u Zenici 1976–84, Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci 1969–81, na Vojno-tehničkoj vazduhoplovnoj akademiji (VTVA) u Rajlovcu 1972–84, Tehničkom fakultetu u Bihaću 1996–2005, Mašinskom fakultetu u Tuzli 1997–2001, na Mašinskom fakultetu u Mostaru 1979–83. i 1999–2000, predajući više kolegija iz Mehanike krutog i deformabilnog tijela na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Od osnivanja UNIS Instituta 1986. bio je angažiran kao naučni savjetnik, gdje je 1986–93. rukovodio projektom Produktika na kojem je bilo angažirano preko 1200 znanstvenih radnika i inženjera s 28 fakulteta i naučnih instituta. Objavio je 137 naučnih radova, 42 stručne studije i 16 knjiga i monografija. Bio je mentor većeg broja diplomskih, magistarskih (17) i doktorskih radova (15). Bio je predsjednik društva za teorijsku i primijenjenu mehaniku BiH 1976, dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu 1980–82, predsjednik Saveza aero-kozmonautičkih i raketnih društava bivše Jugoslavije 1982–84, zatim predsjednik Pedagoškog savjeta BiH 1989–91. i dopredsjednik Jugoslavenskog društva za teorijsku i primijenjenu mehaniku 1990–92. godine. Jedan je od osnivača Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” i njezin predsjednik od 1995. do 2002. Od 2003. predsjednik je Društva za robotiku u BiH. Dobitnik je Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva 2002. i većeg broja priznanja Sarajevskog univerziteta za uspjeh na poslijediplomskom studiju i za svoj naučni i pedagoški rad. Bio je član redakcija više naučnih i stručnih časopisa. Vlatko Doleček je decembra 2008. izabran za dopisnog člana, a od 12. decembra 2012. redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Akademik Vlatko Doleček je dao veliki doprinos razvoju Bosne i Hercegovine. Bio je izuzetan pedagog, istaknuti naučnik i uticajan društveni radnik. Ostavio je dubok trag u oblasti tehnike, nauke, visokog obrazovanja, razvoja naučne misli i organizacije nauke.

ANUBiH ga pamti kao dugogodišnjeg sekretara Odjeljenja tehničkih nauka, koji je značajno doprinio razvoju Akademije.

Vrijeme održavanja komemorativne sjednice i sahrane će biti naknadno saopćen.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

70 godina ANU

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…