Ko je na web-stranici: 66 gostiju i nema prijavljenih članova

Saopštenje za javnost: Stav o okvirnoj energetskoj strategiji Bosne i Hercegovine do 2035. godine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine                                                                              

Odjeljenje tehničkih nauka  

Odbor za energiju, energetiku i okoliš 

Sarajevo, 20. 12. 2017. godine

STAV O OKVIRNOJ ENERGETSKOJ STRATEGIJI BOSNE I HERCEGOVINE DO 2035. GODINE

 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Polazeći od misije, ciljeva i primarnih zadataka Odbor za energiju, energetiku i okoliš formiran pri Odjeljenju tehničkih nauka  ANUBiH, razmotrio je, na sjednici održanoj u decembru, finalni nacrt Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine. 

U Odbor za EEO su uključeni referentni naučnici i stručnjaci iz BiH u oblasti energetike i okoliša, sa znanjem, iskustvom i ambicijom, da doprinesu razvoju i transformaciji energetskog sektora BiH, u skladu sa potrebom održivosti i zahtjevima EU. 

Usvajanje Strategije na nivou BiH jedan je od uslova za provođenje reformi u ovom sektoru, kao obaveza iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, te pristup fondovima EU i privlačenje investitora. 

Posebno treba imati u vidu izazove i složenost prilika otvorenog tržišta energije i konkurentnost  sa kojim će biti suočeni energetski subjekti i privreda u BiH. 

U ‘’Uvodu’’ Okvirne energetske strategije je navedeno da je ‘’cilj  prioritizacija ključnih energetskih strateških smjernica Bosne i Hercegovine s jasno postavljanim ciljevima i prioritetima’’, a u ''Indikativnoj mapi strateških smjernica'' da se u ''Okvirnoj strategiji nudi više različitih opcija i smjerova razvoja infrastrukture, pa je potrebno provođenje dodatnih analiza i odabira optimalnih projekata na strateškoj razini, kao i da planiranje mora biti relativno brzo i koordinirano, jer su brojni sektori međusobno zavisni’’.  Smatramo da treba podsjetiti da već postoje  značajni dokumenti koje treba uzeti u obzir, kao što su Studija razvoja energetskog sektora BiH (2008), Strateški plan i program razvoja energetskog sektora FBiH (2009), a posebno Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za Bosnu i Hercegovinu (2013) koja se pretežno odnosi na energetski sektor, a prihvatile su je vlade oba entiteta i Vijeće ministara BiH.

Okvirna Strategija sadrži značajan obim podataka, informacija, te četiri scenarija razvoja energetskog sektora BiH,  imajući u vidu prilike i mogućnosti BiH, uz kvantifikaciju u projiciranom periodu.  

Naročito se to odnosi na uključene planove izgradnje termoelektrana na ugalj, njihovu konkurentnost, kao odvojenih proizvodnih jedinica, a zbog troškova zaštite okoliša u skladu sa preuzetim obavezama i zahtjevima EU i  Energetske zajednice, zatim troškova vezanih za emisije ugljendioksida. Uz to, realna je projekcija smanjenja proizvodnih cijena energije iz obnovljivih izvora. 

Osim toga,  konverzije energenata u elekričnu i toplotnu energiju, te smanjenjem potrošnje, ne samo finalne energije nego i primarne potrošnje u svim podsektorima.  

Također, ističe se potreba za identificiranjem prioriteta i prepoznavanjem problema čije rješavanje zahtijeva posebna znanja, iskustva i sopstvena istraživanja. Kako će izgledati energetska rješenja u budućnosti, kako će promjena energetske paradigme (obnovljivi izvori, energijski efikasna privreda, električna vozila, sl.) uticati na razvoj energetskog sektora u BiH, koja je cijena suzbijanja klimatskih promjena za BiH, da li izgradnja novih termoenergetskih blokova na ugalj ima alternativu, samo su neka od pitanja koja zahjevaju jasne odgovore. 

Zato bi ovakva vrsta dokumenta, kao Strategija (a ne ''Okvirna'') sa jasnim projekcijama i opredjeljenjima, trebalo da bude  realna osnova za donosioce odluka iz ove oblasti (ministarstva i

parlamenti), uz  naučnu i akademsku zajednicu (univerziteti i instituti), privredne subjekte (kompanije koje se bave energetikom i okolišem i koje koriste energiju) te svim ostalim subjektima zainteresovanim za ovu oblast.  

U skladu sa svojim okvirom rada i nadležnostima, Odbor za energiju, energetiku i okoliš ANUBiH može dati adekvatan doprinos u kreiranju strateških planova i ciljeva. 

Odbor za energiju, energetiku i okoliš

70 godina ANU

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…