Ko je na web-stranici: 123 gostiju i nema prijavljenih članova

Međunarodni naučni skup "Nekonvencionalni izvori električne energije - vjetroelektrane i fotonaponske elektrane"

U Sarajevu je 10. i 11. maja 2018. godine u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i uz svesrdnu podršku Tijela za tehničku podršku razmjeni informacija Evropske komisije (TAIEX – Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission) održan skup sa pozvanim ekspertima iz Njemačke, Španije, Grčke i Latvije, te iz Bosne i Hercegovine pod naslovom “Unconventional sources of electric energy - photovoltaic and wind power plants” (“Nekonvencionalni izvori električne energije - vjetroelektrane i fotonaponske elektrane“).

U radu skupa učestvovali su eksperti sa Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Delegacije EU u BiH, elektrotehničkih i mašinskih fakulteta u BiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Nezavisnog operatora sistema u BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH, Instituta za mjeriteljstvo BiH, Instituta za standardizaciju BiH, Elektroprivrede BiH, Regulatorne komisije za energiju FBiH, Privredne komore FBiH, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za hidrotehniku, MALCom d.o.o., COMEL d.o.o. i CET Energy d.o.o.

Značajna pažnja koja se danas posvećuje ovim izvorima električne energije nije posljedica isključivo razvoja tehnologije nego i opšteprihvaćenih zahtjeva za očuvanje planete Zemlje: za smanjenje emisije ugljičnog dioksida i smanjenje globalnog zagrijavanja za 2°C u odnosu na prethodni period.

Na skupu su razmatrani tehnički i ekonomski aspekti gradnje i ekspolatacije ove vrste izvora električne energije, njihove prednosti i nedostaci, iskustva u planiranju i ekspolataciji i pripadajuća legislativa iz ove oblasti u Evropskoj uniji.

Posebno je razmatrano stanje u Bosni i Hercegovini i potencijali Bosne i Hercegovine za razvoj ove vrste izvora.

Rezultati prezentiranih materijala i provedenih diskusija sumirani su kao zajednički prihvaćeni zaključci:

Skup je ukazao na potrebu obrazovanja kadrova u oblasti elektrotehnike koji će moći da prihvataju i razvijaju nova naučna i tehničko-tehnološka dostignuća u ovoj oblasti;

Očekuje se da će iskustva drugih zemalja predočena na ovome skupu značajno doprinijeti donošenju adekvatnih rješenja u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini;

Ne postoji za sve zemlje jedinstven pristup dostizanju smanjenja emisije CO2 i globalnog otopljavanja;

Bosna i Hercegovina se u dogledno vrijeme ne može odreći uglja kao sirovine za proizvodnju električne energije, ali se postupci korištenja toga uglja mogu poboljšati;

Ispunjavanje preuzetih obaveza u oblasti smanjenja emisije CO2 i globalnog otopljavanja zahtjeva da Bosna i Hercegovina donese strategiju dostizanja zadanih ciljeva za naredni period, vodeći računa o životnom standardu svoga stanovništva;

U okviru budućih aktivnosti na izradi, ažuriranju i donošenju akcionih planova kao i tokom vođenja pregovora sa EU i Energetskom zajednicom, potrebno je osigurati povoljniju poziciju Bosne i Hercegovine u procesu tranzicije energetskog sektora;

Neophodno se aktivno angažovati na izradi i donošenju  legislative u  energetskom sektoru Bosne i Hercegovine i njene harmonizacije  sa  Trećim energetskim paketom.

Program rada skupa i radovi učesnika iz Bosne i Hercegovine dostupni su na web stranici Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine www.anubih.ba, a prezentacije ostalih sadržaja dostupne su na web stranici TAIEX-a https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/62073.

AGENDA   |   RAD AKADEMIKA ZIJE PAŠIĆARAD AKADEMIKA ZIJE PAŠIĆA   |   PREZENTACIJA   |   RAD PROF. DR. MIRZE KUŠLJUGIĆA   |   PREZENTACIJA   |   RAD PROF. DR. MUSTAFE MUSIĆA

70 godina ANU

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…