Ko je na web-stranici: 45 gostiju i nema prijavljenih članova

Informacija o održanoj promociji novoizabranih članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održala je 7. marta 2019. godine svečani javni skup povodom promocije novoizabranih članova. Promociju su vodili članovi Izvršnog odbora ANUBiH. U radni sastav ANUBiH promovirano je 10 novih redovnih članova (akademika) i 11 novih dopisnih članova. Izvan radnog sastava ANUBiH promovirano je 7 domaćih i 5 inostranih članova. Novoizabrani članovi ANUBiH u četiri kategorije su:

 Redovni članovi

 1. Vladimir Beus, biotehničke nauke – šumarstvo

 2. Mirsada Hukić, biomedicina i zdravstvo – mikrobiologija

 3. Dževad Karahasan, književnost

 4. Slavo Kukić, društvene nauke – sociologija, politologija

 5. Ljerka Ostojić, biomedicina i zdravstvo – anatomija

 6. Mirko Pejanović, društvene nauke – politologija

 7. Miodrag Simović, društvene nauke – pravo

 8. Asif Šabanović, tehničke nauke – automatika

 9. Mirjana Vuković, prirodne i matematičke nauke – matematika

 10. Enver Zerem, biomedicina i zdravstvo – interna medicina

75a

Dopisni članovi

 1. Mile Babić, humanističke nauke – filozofija

 2. Slobodan Blagojević, književnost

 3. Fikret Čaušević, društvene nauke – ekonomija

 4. Blagoje Govedarica, humanističke nauke – arheologija

 5. Rifat Hadžiselimović, prirodne nauke – genetika

 6. Senahid Halilović, humanističke nauke – lingvistika

 7. Hazim Hrvatović, prirodne nauke – geologija

 8. Isak Karabegović, tehničke nauke – mašinstvo

 9. Marina Katnić-Bakaršić, humanističke nauke – lingvistika

 10. Radivoje Mandić, arhitektura

 11. Izet Smajević, tehničke nauke – mašinstvo

47a

 Domaći članovi

 1. Adnan Čustović, biomedicina i zdravstvo – pedijatrijska alergologija

 2. Svjetlana Fajfer, prirodne nauke – fizika

 3. Adnan Ibrahimbegović, tehničke nauke – građevinarstvo

 4. Mehmed Kantardžić, tehničke nauke – računarstvo-informatika

 5. Ivan Markešić, društvene nauke – sociologija

 6. Gordan Srkalović, biomedicina i zdravstvo – onkologija

 7. Mihra Taljanović, biomedicina i zdravstvo – radiologija

 62a
 

 Inostrani članovi

 1. Mohamed Mufak Alarnaut, humanističke nauke – historija (Sirijska Arapska Republika)

 2. Ferdo Bašić, biotehničke nauke – poljoprivreda – agroekologija (Republika Hrvatska)

 3. Jagoda Buić, ambijentalna umjetnost (Republika Hrvatska)

 4. Ivo Goldstein, humanističke nauke – historija (Republika Hrvatska)

 5. Joseph Straus, društvene nauke – pravo (Savezna Republika Njemačka)

 

 73a

 

 

Govor predsjednika ANUBiH povodom promocije novoizabranih članova ANUBiH

85a

70 godina ANU

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
 • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
 • Tel: +387 33 560 700
 • Fax: +387 33 560 703
 • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…