Ko je na web-stranici: 90 gostiju i nema prijavljenih članova

Prvi poziv: "Novosti u dijagnostici i liječenju sarkoma"

Naziv skupa: “Novosti u dijagnostici i liječenju sarkoma”

Datum: 16. 9. 2023. godine

Mjesto održavanja: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH),

Sarajevo, Bistrik 7

                                   

PRVI POZIV

Sarkomi predstavljaju relativno rijetku, ali heterogenu i kompleksnu skupinu malignih neoplazmi mezenhimalnog porijekla sa preko 70 različitih entiteta. Dijagnostika i tretman sarkoma nerijetko predstavljaju veliki izazov u kliničkoj praksi. U posljednjih nekoliko godina došlo je do značajnih pomaka u dijagnostici i liječenju ovih neoplazmi, što je sve doprinijelo poboljšanju tretmana i ishoda u liječenju pacijenata sa sarkomima.

Cilj ovog stručnog sastanka koji organizira Odbor za maligna oboljenja pri Odjeljenju medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je okupiti eminentne stručnjake koji će u svojim predavanjima i stručnoj diskusiji predstaviti najnovija dostignuća u dijagnostici i liječenju sarkoma.

Skup će se održati 16. 9. 2023. godine (subota) u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Nadamo se da će ovaj skup doprinijeti boljem poznavanju, dijagnostici i liječenju pacijenata sa sarkomima u Bosni i Hercegovini, te će biti od koristi svim medicinskim profesionalcima koji su involvirani u dijagnostiku i liječenje ovih malignih neoplazmi.

Akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić

Prof. dr. Semir Vranić, dopisni član ANUBiH

U ime Odbora za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH

PREDAVAČI:

 1. Mr. sci. med. Semir Bećirbegović, Poliklinika Orthos Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 2. Prof. dr. Mirza Biščević, Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 3. Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 4. Mr. sci. med. Besima Hadžihasanović, Klinika za radiologiju, KCUS, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 5. Dr. sci. med. Lejla Milišić, Klinika za radiologiju, KCUS, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 6. Mr. sci. med. Anes Pašić, Klinika za onkologiju, KCUS, Bosna i Hercegovina

 7. Mr. sci. med. Borko Rajič, Dječija hematoonkologija, SKB Mostar, Bosna i Hercegovina

 8. Prof. dr. Jelena Sopta, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

 9. Dr. Danijela Trokić, Centar za radioterapiju, Affidea Bosnia, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
 • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
 • Tel: +387 33 560 700
 • Fax: +387 33 560 703
 • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…