Ko je na web-stranici: 52 gostiju i nema prijavljenih članova

Međunarodna naučna konferencija "Sistem nauke – faktor poticaja ili ograničavanja razvoja"

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

5. novembra 2021. godine, 9:00 sati

Link za registraciju i praćenje konferencije https://bbb.anubih.ba/b/anu-ltg-2jo-xwl


Tema konferencije

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine kontinuirano prati i izučava razvoj nauke i stanje inovacionog sistema u državi. Najnoviji doprinos ovom procesu je međunarodno naučno savjetovanje "Sistem nauke – faktor poticaja ili ograničavanja razvoja" u organizaciji Odjeljenja društvenih nauka i uz punu finansijsku podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. 

Podaci statističkih zavoda u Bosni i Hercegovini, sve dostupne međunarodne studije i analize, odgovori Bosne i Hercegovine na primarna i dopunska pitanja o nauci iz Poglavalja 25. Evropske komisije, srednjoročni razvojni planovi različitih nivoa državne organizacije i rezultati istraživanja ANUBiH, uključujući i posljednje "Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini", pokazuju da naučnoistraživački i tehnološko-razvojni rad u Bosni i Hercegovini u apsolutnom smislu stagniraju, a u relativnom nazaduju. Na ovom zaključku je zasnovan i naziv konferencije. Naše studije potvrđuju da je glavni razlozi nezadovoljavajućeg stanja nauke i tehnološkog razvoja  u Bosni i Hercegovini apsolutno nedovoljno finansiranje, te policentričan i atrofirani inovacioni sistem. U skladu sa tim je određen profil ove pozivne konferencije. Ona nije usmjerena na opis stanja, nego na politiku i instrumente njegovog mijenjanja.

Prilozi su orijentisani na najvažnije i najkritičnije strukturalne i funkcionalne elemente inovacionog sistema, one koji bitno utiču na razvoj društva i ekonomije znanja. Ovi faktori su ispitani s ciljem utvrđivanja ključnih poveznica globalnog i domaćeg razvoja inovacionog sistema i poruka koje Bosna i Hercegovina može izvući iz svjetskih kretanja. Da bi se to postiglo, izabrani aspekti inovacionog sistema su osvijetljeni naročito iz uglova ekonomske politike i planiranja, organizacije, finansiranja, prava, etike i scienciometrije. Ovakav postupak je u fokus konferencije stavio tri grupe subjekata: državu, univerzitete i privredna društva. Time je ukazano na nužnost sistematske primjene Triple Helix pristupa i u našoj državi.

Organizatori konferencije se nadaju da će naučna i stručna javnost posebnu korist imati iz ogromnog znanja i iskustva koje autori sažeto prezentiraju u svojim člancima. Da bi to bogatstvo, koje nam je stavljeno na raspolaganje bez naknade, bilo što bolje iskorišteno, u programu konferencije je ostavljeno dovoljno vremena za diskusiju. Sa istim ciljem će izlaganja, diskusije i zaključci  konferencije biti postavljeni na internet stranici ANUBiH. Ukoliko to bude inspiracija za nova istraživanja i konkretne promjene u ovoj oblasti, konferencija će u cjelini ispuniti svoju misiju.

 pngaaa.com 2621253   PROGRAM KONFERENCIJE   |   pngaaa.com 2621253   ZBORNIK RADOVA

pngaaa.com 2621253  Nacrt zaključaka međunarodne naučne konferencije „Sistem nauke u BiH – faktor ubrzavanja ili ograničavanja razvoja“

pngaaa.com 2621253  Draft Conclusions of the International Scientific Conference “Science System - a Factor of Stimulation or Limitation in Development”

 

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…