Ko je na web-stranici: 103 gostiju i nema prijavljenih članova

Naučne manifestacije

 

2019.

 • Simpozij “Neurogerijatrija / neurologija starijeg životnog doba” u orga­nizaciji Odbora za gerontologiju i gerijatriju Odjeljenja medicinskih nau­ka, 21. februar 2019. godine

 • Međunarodna naučna konferencija “75. godišnjica Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a: povijesna utemeljenost obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine u XX i XXI stoljeću” u organizaciji Odjeljenja društvenih nauka i Odjeljenja humanističkih nauka, 24. i 25. april 2019. godine

 • Međunarodna naučno-kulturološka konferencija “Istoriografija o Bosni i Hercegovini (2001–2017)” u organizaciji Odbora za istorijske nauke Odjeljenja humanističkih nauka, 21. i 22. juni 2019. godine

 • Simpozij s međunarodnim učešćem “Srce i ...” u okviru obilježavanja Svjetskog dana srca 2019. u organizaciji Odbora za kardiovaskularnu pa­tologiju Odjeljenja medicinskih nauka, 30. septembar 2019. godine

 • Naučno-stručno savjetovanje na temu: “Budućnost postojećih i novih termoelektrana u Bosni i Hercegovini u energetskoj tranziciji u EU – potrebe, benefiti, ograničenja” u organizaciji Odbora za energiju, ener­getiku i okoliš Odjeljenja tehničkih nauka i Javnog preduzeća Elektro­privreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo (EPBiH), 21. novembar 2019. godine

2018.

 • Skup “Sjećanje na Predraga Matvejevića” povodom prve godišnjice smrti (2. 2. 2017. – 2. 2. 2018. godine) u organizaciji Odjeljenja humanističkih nauka (1. februar 2018. godine)

 • Okrugli sto s međunarodnim učešćem “Melanom”, u organizaciji Odbora za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka (21. aprila 2018. godine)

 • Skup“Unconventional sources of electric energy – photovoltaic and wind power plants” (“Nekonvencionalni izvori električne energije – vjetroelektra­ne i fotonaponske elektrane”) sa pozvanim ekspertima iz Njemačke, Španije, Grčke i Latvije te iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva energije, rudar­stva i industrije i uz svesrdnu podršku Tijela za tehničku podršku razmjeni informacija Evropske komisije (TAIEX – Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission) (10. i 11. maja 2018. godine)

 • Međunarodna naučna konferencija “Modern Algebra and Analysis and Their Applications” u organizaciji Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka (20. do 22. septembra 2018. godine)

 • Simpozij “Menadžment u zdravstvu s posebnim osvrtom na kardiovasku­larne bolesti” u okviru obilježavanja Svjetskog dana srca 2018, u organizaciji Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANU­BiH (24. septembar 2018. godine)

 • Okrugli stol “Tumori centralnog nervnog sistema” u organizaciji Odbora za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka (17. novembra 2018. godine)

2017.

 • Održan Naučni simpozij “Fizička, mentalna aktivnost, posebnosti prehrane i kvaliteta života osoba starije dobi” u organizaciji Odjeljenja medicinskih nauka (19. aprila 2017. godine)

 • Održan 3. međuakademijski naučni simpozij “Emergentne i reemergentne zoonoze 21. stoljeća” u organizaciji Odbora za izučavanje antimikrobne re­zistencije Odjeljenja medicinskih nauka u saradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Slovenskom akademijom znanosti in umetnosti (28. oktobra 2017. godine)

 • Održana konferencija “Tekovine sociološke tradicije: 100 godina od smrti Emila Durkheima” u organizaciji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini (16. novembra 2017. godine)

2016.

 • Održan Okrugli sto na temu: Izvještaj o konkurentnosti 2015 -2016: refleksije na reformsku agendu u organizaciji EFSA i ANUBiH (21. 1. 2016)

 • Održan naučni simpozij Unapređenje poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kraš­kim, brdskim i planinskim područjima – racionalno korištenje i zaštita u organizaciji Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka (23. 6. 2016)

 • Održana međunarodna naučna konferencija u okviru IUC akademskog pro­grama za 2016/2017. Graduirane strukture u algebri i njihove primjene”, u organi­zaciji Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka (22- 24. 9. 2016)

 • Održan međunarodni simpozij Bolesti mitralne valvule kod djece i odraslih – Svjet­ski dan srca, u organizaciji Odjeljenja medicinskih nauka (29. 9. 2016)

 • Održan naučni simpozij Zaštita od jonizirajućeg zračenja kod medicinske ekspozicije, u organizaciji Odjeljenja medicinskih nauka (12. 11. 2016)

2015.

 • Odjeljenje medicinskih nauka, Odbor za kardiovaskularnu patologiju je organizovao Internacionalni naučni simpozij “Fetalna medicina: od Leonarda da Vincija do danas”. Simpozij je održan u srijedu 4. marta/ožujka 2015. godine. U okviru programa Simpozija organizovana je i promocija knjiga udžbenik “Perinatal Medicine” (treće izdanje) autor prof. dr. Asim Kurjak, promotor prof. dr. Zulfo Godinjak i “Dojenje–savjeti za dobar početak”, autorica dr. sci. Emina Hadžimuratović, promotorica akad. prof. dr. Senka Mesihović-Dinarević

 • Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu je organizovalo Simpozij “Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje njihovih štetnih posljedica”. Simpozij je održan 4. juna 2015. godine

 • Odjeljenje društvenih nauka ANUBiH je organizovalo Međunarodnu naučnu konferenciju “Mjesto i uloga glavnih gradova SEE (Jugoistočna Evropa) u razvoju međuregionalne i međudržavne suradnje u okviru Dunavske i Jadransko- jonske makroregije”. Konferencija je održana 19. septembra 2015. godine

 • Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH je u okviru obilježavanja Svjetskog dana srca Izbori za zdravo srce za svakoga, i svugdje, 29. septembra 2015. godine organizovao dvosatni program mjerenja krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi, pulsa i saturacije kiseonikom građanima Sarajeva. Manifestacija je održana na Trgu fra Grge Martića – ispred Katedrale Srca Isusova u Sarajevu

 • Odbor za oralno zdravlje i Odbor za maligna oboljenja OMN ANUBiH u saradnji sa Stomatološkom komorom Federacije BiH su organizovali Međunarodni naučno-stručni simpozij “Interdisciplinarnost u dijagnozi i terapiji premalignih i malignih lezija oralnih sluznica”. Međunarodni naučno-stručni simpozij je održan 3. oktobra 2015. godine

 • ANUBiH, Odjeljenje medicinskih nauka, (dopisna članica Mirsada Hukić), HAZU i SAZU su u okviru uspostavljanja saradnje u oblasti mikrobiologije i javnog zdravstva u Zagrebu 15. oktobra 2015. godine organizovali prvi međuakademijski znanstveni simpozij “Emergentne i reemergentne zoonoze 21. stoljeća”. Planirano je održavanje sličnog simpozija 2016. godine u SAZU i 2017. godine u ANUBiH

 • Odjeljenje društvenih nauka i Odjeljenje humanističkih nauka uz podršku BH Telecoma i Centralne banke Bosne i Hercegovine su organizovali Simpozij “Daytonski mirovni sporazum i budućnost bosne i hercegovine”. Simpozij je održan 19. 11. 2015. godine

2014.

 • Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja Odjeljenja medicinskih nauka je organizirao Naučni simpozij “Dječija i adolescentna psihijatrija i psihologija u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive”. Simpozij je održan 5. 4. 2014. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

 • Udruženje kardiovaskularnih hirurga i kardiovaskularnih anesteziologa u BiH je u suorganizaciji s Odborom za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka organiziralo naučni skup “Savremeni pristup u liječenju aorte” koji je održan u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 9. 5. 2014. godine

 • Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka je u povodu obilježavanja Svjetskog dana srca, 29. 9. 2014. godine, u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizovao naučni simpozij “Stečene bolesti srca”, kao i manifestaciju ispred Katedrale

 • Odbor za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka je organizirao međunarodni naučni simpozij pod nazivom “Tumori štitnjače u kliničkoj praksi” koji je održan 10. 10. 2014. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Herecgovine. Simpoziju je prisustvovao i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Zvonko Kusić

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…