Međunarodna saradnja

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2019. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2018. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2017. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2016. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2015. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U PERIODU JULI-DECEMBAR 2014. GODINE

Dok je Bosna i Hercegovina bila dio SFR Jugoslavije, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ostvarivala je međunarodnu saradnju putem Savjeta akademija Jugoslavije, a na osnovu protokola koje je Savjet zaključio sa drugim nacionalnim akademijama.

Nakon proglašenja Bosne i Hercgovine nezavisnom državom (1992), ANUBiH postaje nacionalna akademija. Akademija je do sada obnovila i uspostavila naučnu saradnju sa nizom stranih akademija i međunarodnih institucija, među koje spadaju:

 • Austrijska akademija nauka

 • Bugarska akademija nauka

 • Crnogorska akademija nauka i umjtnosti

 • Hrvatska akademija znanosti  i umjetnosti

 • Mađarska akademija nauka

 • Makedonska akademija nauka i umjetnosti

 • Ruska akademija nauka

 • Slovenska akademija znanosti i umjetnosti

 • Turska akademija nauka

 • European Federation of National Academies of Sciences and Humanities (ALLEA)

 • Euro Mediterranean Academic Network (GID-EMAN)

 • Global Network of Science Academies (IAP)

 • Indian Council of Social Science Research (ICSSR)

 • Inter -University Center (IUC) Dubrovnik

 • Inter-Academy Council of Southeast Europe (IAC SEE)

 • International Council for Science (ICSU)

 • International Union of Academies (IUA)

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
 • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
 • Tel: +387 33 560 700
 • Fax: +387 33 560 703
 • Email: akademija@anubih.ba

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…