PDF Izdanja
Uputstva
Guidelines
Richtlinien

 


GODIŠNJAK /JAHRBUCH

ISSN 0350-0020   (Printano izdanje)
ISSN 2232-7770 (Online izdanje)


Centar za balkanološka ispitivanja
Akademije nauka i umjetnosti
Bosne i Hercegovine
Redakcija Godišnjaka CBI

Urednik
prof. dr. Blagoje Govedarica, dopisni član ANUBiH

Članovi redakcije
akademik Dževad Juzbašić
akademik Radoslav Katičić
prof. dr. Lejla Nakaš
doc. dr. Aiša Softić
dr. sci. Aladin Husić

Sekretar redakcije
Sabina Vejzagić


GODIŠNJAK/JAHRBUCH je časopis Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Godišnjak izlazi od 1957. godine. Prva (I) i druga sveska (II-1961) štampane su u izdanju Balkanološkog instituta Naučnog društva BiH, a od 1965. (III/1) izdavač časopisa je Centar za balkanološka ispitivanja. Godišnjak je redovna godišnja publikacija multidisciplinarnog karaktera u kojoj svoje radove publiciraju članovi i saradnici Centra kao i stručnjaci iz raznih dijelova svijeta. U Godišnjaku se objavljuju naučni radovi iz oblasti arheologije, historije, antropologije, lingvistike i etnologije. Radovi dostavljeni za objavljivanje podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji recenzenata koje određuje redakcija Godišnjaka ili njen urednik.

GODIŠNJAK/JAHRBUCH is the journal of the Centre for Balkan Studies of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina. Godisnjak has been published since 1957. First (I) and second volumes (II-1961) were published in the edition of the Institute for Balkan Studies of the Scientific Society of Bosnia and Herzegovina. Since 1965 (III / 1) the publisher is the Centre for Balkan Studies. Godisnjak is a regular annual interdisciplinary publication in which members and associates of the Centre as well as experts from around the world are publishing their studies/articles. GodiĆĄnjak publishes scientific papers from the field of archaeology, history, anthropology, linguistics and ethnology. According to the regulations of Godisnjak all submitted articles are subjected to the double-blind peer-review process.

GODIŠNJAK/JAHRBUCH je indeksiran u / GODIŠNJAK/JAHRBUCH is indexed in
C.E.E.O.L (Central Eastern Online Library)
Ebsco Publishing
Ulrich Periodicals
ZENON DAI (Journalns Database of German Archaeological Institute
Cross RefCentar za balkanološka ispitivanja
Akademija nauka i umjetnosti BiH
Bistrik 7, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina


Tel.: + 387 33 206 034;    Fax: + 387 33 206 033
e-mail: cbi-anubih@anubih.ba