Dijalog

Dijalog
zoom Zoom image

br. 1 - 2 / FULL-TEXT

                                         CONTENTS                           

Predgovor

Vladimir PremecReprint, Dijalog, Časopis za filozofiju i društvenu teoriju, Sarajevo 1977 / Broj 1

Nauka i istraživanje
Zlatan DelićTri koncepta Foucaultove filozofije: Diskurs, moć i seksualnost
Asim MujkićZamišljanje nacionaliteta na Zapadnom Balkanu u tri čina
Sanela BašićDruštvene nejednakosti, društveno raslojavanje i siromaštvo u BIH
Dino AbazovićOdnos znanosti i religije
Miodrag Simović, Dragan JovaševićKrivična djela terorizma u pravu Bosne i Hercegovine i relevantni evropski standardi
Zarije Seizović, Goran ŠimićNadležnost Međunarodnog krivičnog suda za zločin genocida kao faktor generalne prevencije
Mensur Kustura, Lana ŠabaniProblematika legitimnog i zbiljskog važenja normi u teoriji Jürgena Habermasa
Momčilo ŠavijaCivilno društvo: Reaktuelizacija pojma

Dodatak
Etički kodeks bosanskohercegovačkih sociologa -varijanta na bosanskom jeziku-
Etički kodeks bosanskohercegovačkih sociologa -varijanta na hrvatskom jeziku-
Етички кодекс босанскохерцеговачких социолога -варијанта на српском језику-

Prikazi
Mile Babić, Slobodan Stajić, Hidajet RepovacSimfonia Bosniae
Abdulah ŠarčevićKultura vizualnog/ Estetika i kulturalne znanosti
Asim MujkićUz Beleške sa slobode, Filipa Balunovića
Slavo KukićOsvrt na knjigu: Damir Kukić, Medijska kultura
Senka MajetićKaler, Dž. “Sosir osnivač moderne lingvistike” - interpretacija djela
Asim MujkićOsvrt na knjigu: Miodrag Živanović, Filozofija u metaforičkom ključu

Uputstvo autorima
Instructions to Authors

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH