Redovni članovi

Juraj Martinović

Juraj Martinović
zoom Zoom image

Odjeljenje humanističkih nauka
izabran za dopisnog člana 1995. godine i za redovnog 2005. godine.

 

Rođen 24. maja 1936. u Sarajevu. Diplomirao je historiju jugoslavenskih književnosti i srpskohrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na Ljubljanskom filozofskom fakultetu 1969. magistrirao s temom Uticaji srpskohrvatske narodne književnosti na slovensku epiku između 1848. i 1858. godine, a 1975. obranio je doktorsku disertaciju Poezija Dragotina Kettea. Do odlaska u mirovinu 2006. radio kao redovni profesor slovenske i hrvatske književnosti na Odsjeku za književnosti naroda BiH Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Redovni je član ANUBiH i dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Glavno područje naučnog i stručnog djelovanja je novija slovenska književnost s težištem na periodu od romantizma do moderne, kao i komparativno izučavanje južnoslavenskih književnosti. Autor je pet knjiga iz oblasti književne historije i jedne zbirke poezije. Objavio je oko 150 naučnih i stručnih radova. Preveo je sa slovenskog i priredio petnaestak knjiga, te brojne eseje, stručne i naučne članke. Učestvovao s referatima na većem broju naučnih skupova i slavističnih kongresa. Predavao kao gostujući profesor na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.

Obavljao je dužnosti dekana Filozofskog fakulteta, direktora Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, a 1989. i 1900. predsjednika Skupštine grada, odnosno gradonačelnika Sarajeva.

Dobitnik je Povelje Otona Župančiča Društva slovenskih pisaca, 27-julske nagrade Bosne i Hercegovine, Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva i Zlatne povelje mira i humanizma Internacionalne lige humanista.

 

 

 

BIBLIOGRAFIJA (knjige)
  Apsurd i harmonija. Jedno viđenje Prešernovog pjesničkog djela. “Svjetlost”, Sarajevo 1973.
  Poezija Dragotina Ketteja. “Slovenska matica”, Ljubljana 1976.
  Dragotin Kette. “Partizanska knjiga”, Ljubljana 1978.
  Sonetni vijenac Franceta Prešerna. Portret književnog djela. “Zavod za udžbenike”, Beograd 1983.
  U kosoj projekciji. Ogledi i rasprave iz slovenačke književnosti. “Svjetlost”, Sarajevo 1986.
  Posunovraćeno vrijeme. (Zbirka pjesama) Biblioteka “egzil-abc”, “Vodnikova domačija”, Ljubljana 199
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH