Redovni članovi

Hanifa Kapidžić-Osmanagić

Hanifa Kapidžić-Osmanagić
zoom Zoom image

Odjeljenje humanističkih nauka

izabrana za dopisnog člana 1995. godine i za redovnog 2005. godine.

 

Rođena 30.novembra 1935 g. u Sarajevu, Hanifa Kapidžić-Osmanagić školovala se u rodnom gradu,gdje je završila Odsjek za romanske jezike Filozofskog fakulteta. Od 1960. do 1963.školske godine provela je kao lektor srpskohrvatskog jezika na Paculte des Lettres. Univerziteta u Dijonu, Francuska,gdje je doktorirala na temu: Le surréalisme serbe et ses rapports avec le surréalisme francais.

Put univerzitetskog nastavnika slijedila je od asistenta do redovnog profesora na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje se i sada nalazi. Vršila je dužnost dekana Filozofskog fakulteta i prorektora Univerziteta u Sarajevu. Objavila je veliki broj studija i eseja iz komparativne,francuske i književnosti južnoslovenskih naroda.

Hanifa Kapidžić-Osmanagić bila je profesor po pozivu na elitnoj Ecole Normale Superieure rue d'Ulm u Parizu, kao i na Odsjeku za slavistiku Univerziteta Paris IV Sorbona.

Bila je predsjednik PEN centra Bosne i Hercegovine od 1997. do 2001. Glavni je urednik časopisa za književnu i umjetničku kritiku Novi Izraz od 1998. godine.

Bibliografija

 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH