News
Title Published Date
Javno predavanje Nj. E. gđe Christiane Hohmann, ambasadorice Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini: "Bosna i Hercegovina i približavanje EU - perspektiva i izazov" 18.04.18.
Okrugli sto s međunarodnim učešćem "Melanom" 18.04.18.
Javno predavanje prof. dr. Vjekoslava Domljana "BiH kao zemlja visokog dohotka - realnost populizma" 18.04.18.
Javno predavanje prof. dr. sci. Duška Pavlovića "Logika provjere i prevare" 16.04.18.
Zaključci 12. sjednice Odbora za pravne nauke ODN ANUBiH 02.04.18.
Javno predavanje prof. dr. Mihre Taljanović "MRI i ultrazvuk tetiva, ligamenata i živaca laktova" 30.03.18.
Obavijest o smrti akademika Vladimira Premeca 24.03.18.
Prošireni tematski sastanak Odbora za energiju, energetiku i okoliš: "Aktuelni problemi kvaliteta zraka u BiH" 16.03.18.
OBAVIJEST o pokretanju procedure za izbor novih članova radnog sastava ANUBiH 15.03.18.
Javno predavanje prof. dr. Adnana Efendića "Etnička homogenizacija u BiH: prosperitet ili siromaštvo" 28.02.18.
Javno predavanje "Primjene teorije skupova na bojenja euklidskih prostora" 14.02.18.
Serija javnih predavanja - Sistemski pristup nadzoru kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 12.02.18.
Sjećanje na Predraga Matvejevića 23.01.18.
Sjednica odbora za pravne nauke ODN ANUBiH - saopštenje za javnost 17.01.18.
Obavijest o smrti akademika Dževada Sarača 15.01.18.
Otvorenje adaptirane čitaonice Biblioteke ANUBiH 21.12.17.
Saopštenje za javnost: Stav o okvirnoj energetskoj strategiji Bosne i Hercegovine do 2035. godine 20.12.17.
Aktuelni problemi kvaliteta zraka u gradovima BiH 12.12.17.
Promocija knjige "Demografske i etničke promjene u BiH" 28.11.17.
Izvještaj s konferencije: na Fakultetu političkih nauka obilježeno stoljeće od smrti Emila Durkheima 21.11.17.