Novosti

ANUBiH - Novosti

Naslov Datum objavljivanja
Dopis načelniku Općine Ravno 26.08.08.
Obavijest o smrti akademika Muhameda Karamehmedovića 06.06.08.
Seminar „Kako se pišu kompetitivni prijedlozi projekata za Okvirni program 7 (FP7)“ 05.05.08.
Međunarodni naučni kolokvijum pod nazivom "Decision Making Principles in Building of Electric Power Sources" 28.03.08.
Održan sastanak Predsjedništva i Programskog komiteta IAC SEE 29.10.07.
Pokretanje procedure za izbor novih članova ANUBiH 11.10.07.
Inter Academy Council of SEE - IAC SEE 2007 01.10.07.
Seminar - Renewable Energy Sources in BH and European Perspectives 20.09.07.
Poziv na konferenciju za novinare 10.04.07.
Obavijest o smrti akademika Fabijana Trubelje 10.04.07.
Predavanje na temu "Globalni problemi energije - izazovi i rješenja" 10.04.07.
Akademik Ljubomir Berberović, izabran za dopisnog (inostranog) člana CANU 03.01.07.
Dodjela nagrada iz oblasti arhitekture 15.11.06.
Sastanak Predsjedništva i Programskog komiteta IAC SEE 13.11.06.
Realiziran projekat "Strategija naučno-tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine" 25.10.06.
Akademik fra Petar Perica Vidić - dobitnik Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2006. godini 09.10.06.
The Holberg International Memorial Prize 2007 02.10.06.
Međunarodna konferencija ˝Dostignuća u novim i održivim tehnologijama konverzije i skladištenja energije" 01.09.06.
Međunarodni naučni simpozijum "Bosna i Hercegovina u intermodalnom prostoru Jadran - Sava - Dunav" 05.05.06.
ANUBiH primljena u punopravno članstvo ALLEA 27.03.06.