Javne nabavke

Javne nabavke

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 7. 11. 2017. godine

 

Obrazac realizacije okvirnog ugovora/sporazuma

Objavljeno 3. 8. 2017. godine
 

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge smještaja

Objavljeno 31. 7. 2017. godine