News

Pristupno predavanje dopisne članice ANUBiH Marine Katnić-Bakaršić

Odjeljenje humanističkih nauka ANUBiH Vas poziva na pristupno predavanje
dopisne članice ANUBiH Marine Katnić–Bakaršić na temu
Stilistika u 21. stoljeću: Od „lingvističke Pepeljuge“ do kritičke diskursne discipline
Predavanje će se održati u utorak, 18. juna/lipnja 2019. godine u 12 sati u sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo.
air max 98