Novosti

ANUBiH - Novosti

Javno predavanje profesora Paula Wachtela „Credit Expansion and Cental Banking in the 21st Century”

ODBOR ZA EKONOMSKE NAUKE
ODJELJENJA DRUŠTVENIH NAUKA
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na javno predavanje koje će održati
profesor Paul Wachtel na temu:
„CREDIT EXPANSION AND CENTRAL BANKING IN THE 21st CENTURY”
Paul Wachtel je profesor ekonomije i akademski direktor programa „Biznis i politička ekonomija“ na New York University Stern School of Business.
Predavanje će se održati u srijedu, 12. juna 2019. godine u 12:00 sati u sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo.