Novosti

ANUBiH - Novosti

Javno predavanje prof. Davida Kamhija "O jeziku sefardskih Jevreja"

Odjeljenje humanističkih nauka ANUBiH Vas poziva na javno predavanje koje će odžati prof. David Kamhi na temu:                                                              
O JEZIKU SEFARDSKIH JEVREJA
Predavanje će se održati u utorak, 11. juna/lipnja 2019. godine u 11:30 sati u sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Bistrik 7, Sarajevo.
 
Girls Shoes