News

Obavijest o održanoj sjednici Odbora za pravne nauke ODN ANUBiH

Odbor za pravne nauke ODN ANUBiH održao je 26. 3. 2019. godine sjednicu na temu „Pravni izgled inovacionog sistema u BiH“. O navedenoj temi svoje izlaganje iznio je akademik Miloš Trifković.

Izlaganje akademika Miloša Trifkovića

nike free run 5.0 Shoes