Novosti

ANUBiH - Novosti

Simpozij "Neurogerijatrija / neurologija starijeg životnog doba"

Odbor za gerontologiju i gerijatriju Odjeljenja medicinskih nauka
Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće u radu
Simpozija pod nazivom
NEUROGERIJATRIJA / NEUROLOGIJA STARIJEG ŽIVOTNOG DOBA
Simpozij će se održati u četvrtak, 21. februara 2019. godine s početkom u 10:30 sati  u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo (registracija od 10:00). 

                    

To Sell Adidas, Nike Established Year, Nike Mercurial Vapor, Coral Nike Shoes Take