Članovi

Članovi Akademije nauka i umjetnosti BiH

Domaći članovi (BiH državljani čije je mjesto prebivališta u inozemstvu)

Naim Afgan

Filip Čulo

Slobodan Dimitrijević

Blagoje Govedarica

 
Desanka Kovačević-Kojić

Mithad Kozličić

Mustafa Kulenović

Asim Kurjak

 
Franjo Likar

Siniša Malešević

Edin Šarčević

Safet Zec


Inostrani članovi

Stane Bernik

Branko Despot

Robert Donia

Mato Srećko Džaja 

Momir Đurović

Georgi Filipovski

 
Zijad Haznadar

Miro Jakovljević

Gordan Karaman

Radoslav Katičić

Vera Kržišnik-Bukić

 
Svein Mønnesland

Marko Mušič

Boris Paton

Renzo Piano

Ljubiša Rakić

Boris Sket

Vadim I. Utkin


.

Off White X Max 97