Preminuli članovi

Preminuli članovi ANUBiH

Redovni članovi (Akademici)

Babić Anto (1899 - 1974) / Odjeljenje društvenih nauka

Bać Josip (1902 - 1985) / Odjeljenje tehničkih nauka

Bajraktarević Mahmut (1909 - 1985) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Barić Henrik (1888 - 1957) / Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka

Begić Midhat (1911 - 1983) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

 Berberović Ljubomir (1933 - 2019) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Benac Alojz (1914 - 1992) / Odjeljenje društvenih nauka

Brkić Ibro (1901 - 1989) / Odjeljenje medicinskih nauka

Brkić Sead (1927 - 1994) / Odjeljenje medicinskih nauka

Butozan Vaso (1902 - 1974) / Odjeljenje medicinskih nauka

Ciglar Marko (1911 - 1998) / Odjeljenje medicinskih nauka

Čamo Edhem (1909 - 1996) / Odjeljenje medicinskih nauka

Čavka Vladimir (1900-1984) / Odjeljenje medicinskih nauka

Čović Borivoj (1927 - 1995) / Odjeljenje društvenih nauka

 Ćemerlić Hamdija (1905-1990) / Odjeljenje društvenih nauka

Ćirić Milivoje (1923 - 1989) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Ćosić Dragomir (1896-1977) / Odjeljenje privredno-terhničkih nauka

 Deželić, Mladen (1900-1989) / Odjeljenje privredno tehničkih nauka

Dimitrijević Vojo (1910 - 1981) Odjeljenje za književnost i umjetnost

Doleček Vlatko (1939-2016) / Odjeljenje tehničkih nauka

Đurđev Branislav (1908 - 1993) / Odjeljenje društvenih nauka

Filipović Milenko (1902 - 1969) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Filipović Nedim (1915 - 1984) / Odjeljenje društvenih nauka

Finci Jahiel (1911 - 1977) / Odjeljenje tehničkih nauka

Fukarek Pavle (1912 - 1983) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Gaon Jakob (1914 - 1995) / Odjeljenje medicinskih nauka

Grin Ernest (1899 - 1976) / Odjeljenje medicinskih nauka

Grujić-Vasić Jela (1923 - 2009) / Odjeljenje medicinskih nauka

Hadžibeganović Avdo (1921 - 1994) / Odjeljenje medicinskih nauka

Hadžiomerović Hasan (1924-1989) / Odjeljenje društvenih nauka

Hadžiselimović Hajrudin (1914 - 1981) / Odjeljenje medicinskih nauka

Hahamović Julije(1897 - 1990) / Odjeljenje tehničkih nauka

Huković Seid (1925 - 2001) / Odjeljenje medicinskih nauka

Humo Hamza (1895 - 1970) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Jeremić Risto (1869 - 1952) / Odjeljenje medicinskih nauka

Ježić Josip (1899 - 1981) / Odjeljenje medicinskih nauka

Jovanović Radoslav (1906 - 1985) / Odjeljenje tehničkih nauka

Kadić Muhamed (1906 - 1983) / Odjeljenje tehničkih nauka

Kapetanović Kemal (1921 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka

Karamehmedović Muhamed(1924 - 2008) / Odjeljenje humanističkih nauka

Konjhodžić Faruk (1936 - 2007) / Odjeljenje medicinskih nauka

Kostić Milivoje (1883 - 1974) / Odjeljenje medicinskih nauka

Kovačević Blagoje (1900 - 1959) / Odjeljenje medicinskih nauka

Kreševljaković Hamdija (1888 - 1959) / Odjeljenje društvenih nauka

Krneta Slavica (1927 - 2010)  / Odjeljenje društvenih nauka

Krsmanović Dušan (1908 - 1974) / Odjeljenje tehničkih nauka

Kućanski Boško (1931 - 2016) / Odjeljenje umjetnosti

Kulenović Tvrtko (1935 - 2019) / Odjeljenje humanističkih nauka

Lekić Alija (1940 - 2009) / Odjeljenje tehničkih nauka

Lešić Zdenko (1934-2018) Odjeljenje humanističkih nauka

Lovrenović Stjepan (1908 - 1988) / Odjeljenje društvenih nauka

Ljolje Krunoslav (1928 - 2003) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Maksimović Dušan (1915 - 1978) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Mandić Petar (1927 - 1999) / Odjeljenje društvenih nauka

Maravić Manojlo (1919 - 2000) / Odjeljenje tehničkih nauka

Marković Tihomil (1919 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka

 Matić Božidar (1937 - 2016) /Odjeljenje tehničkih nauka

Milin Radivoj(1912 - 1996) / Odjeljenje medicinskih nauka

Milošević Vlado (1901 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Misirlić Bekir (1931 - 2002) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Mujezinović Ismet (1907 - 1984) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Nazečić Salko (1904 - 1970) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Neidhardt Juraj (1901 - 1979) / Odjeljenje tehničkih nauka

Nikulin Aleksandar (1926 - 2005) / Odjeljenje medicinskih nauka

Oljača Mladen (1926 - 1994) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Ožegović Ladislav (1921 - 2011) / Odjeljenje medicinskih nauka

Premec Vladimir (1939-2018) / Odjeljenje humanističkih nauka

Pujić, Zdravko (1932 - 2005) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Ramić Affan (1932 - 2015) / Odjeljenje umjetnosti

Redžić Enver (1915 - 2009) / Odjeljenje humanističkih nauka

Redžić Husref (1919 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka

Redžić Sulejman (1954 - 2013) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Rezaković Džemal (1920 - 2004) / Odjeljenje medicinskih nauka

Riđanović Muhamed (1930 - 1983) / Odjeljenje tehničkih nauka

Rihtman Cvjetko (1902 - 1989) / Odjeljenje za umjetnost

Romanić Teodor (1926 - 2019) / Odjeljenje umjetnosti

Sarač Dževad (1932 - 2018) / Odjeljenje tehničkih nauka

Sarajlić Izet (1930 - 2002) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Sarvan Milivoje (1896 - 1978) / Odjeljenje medicinskih nauka

Selimović Meša (1910 - 1982) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Serdarević Hišam (1917 - 1986) / Odjeljenje medicinskih nauka

Sergejevski Dimitrije (1886 - 1965) / Odjeljenje društvenih nauka

Sijarić Ćamil (1913 - 1989) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Soklić Ivan (1917 - 2004) / Odjeljenje tehničkih nauka

Spaić Vojislav (1910 - 1986) / Odjeljenje društvenih nauka

Stanković Dragomir (1919 - 1999) / Odjeljenje medicinskih nauka

Stern Pavao (1913 - 1976) / Odjeljenje medicinskih nauka

Sućeska Avdo (1927 - 2001) / Odjeljenje društvenih nauka

Sušić Derviš(1925 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Šamić Midhat (1907 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

 Šarić Taib (1934 - 2019) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Šeremet Ivo (1900 - 1991) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Šimić Srećko (1929 - 2011) / Odjeljenje medicinskih nauka

Šoljan Tonko (1907 - 1980) / Odjeljenje privredno tehničkih nauka

Štraus Ivan (1928-2018) / Odjeljenje umjetnosti

Tanović Arif (1925 - 2010) / Odjeljenje humanističkih nauka

Tihi, Boris (1938-2017) / Odjeljenje društvenih nauka 

Todorović Mica (1900 - 1981) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Trubelja Fabijan (1927 - 2007) / Odjeljenje tehničkih nauka

Trumić Aleksandar (1908 - 1988) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Uhlik Rade (1899 - 1991) / Odjeljenje društvenih nauka

Usčuplić Midhat (1933 - 2011) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Vajzović Fikret (1928 - 2017) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka 

Varadin Miroslav (1917 - 1999) / Odjeljenje medicinskih nauka

Vlahinić Mihovil (1926-2015) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Vuković Jovan (1905 - 1979) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Vuković Tihomir (1933 - 1989) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Zaimović Mehmed (1938 - 2011) / Odjeljenje za umjetnost

Zdanovski Nikola (1895 - 1973) / Odjeljenje tehničkih nauka

Zec Nedo (1899 - 1971) / Odjeljenje medicinskih nauka

Zimonjić Svetozar (1928 - 1999) / Odjeljenje tehničkih nauka

Žarković Grujica (1915 - 2010) / Odjeljenje medicinskih nauka

 

Dopisni članovi

Džinić Miralem (1918 - 1984) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Đurović Dušan (1901 - 1993) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Focht Ivan (1927 - 1992) / Odjeljenje društvenih nauka

Gregorič Teodor (1911 - 1974) / Odjeljenje tehničkih nauka

Hromadžić Ahmet (1923 - 2003) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Ibrišimović Nedžad (1940 - 2011) Odjeljenje za umjetnost

Janković Živorad (1924 - 1990) / Odjeljenje tehničkih nauka

Jokanović Vlado (1898 - 1968) / Odjeljenje istorijsko filoloških nauka

Kamarić Mustafa (1906 - 1973) / Odjeljenje društvenih nauka

Kapidžić Hamdija (1904 - 1974) / Odjeljenje društvenih nauka

Kecmanović Dušan (1942-2014) / Odjeljenje medicinskih nauka 

Kecmanović Ilija (1902 - 1975) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Komadina Vojin (1933 - 1997) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Kovač Nikola (1936 - 2007) / Odjeljenje humanističkih nauka

Leovac Slavko(1929 - 2000) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Lešić Josip(1929 - 1993) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Lovrenović Dubravko (1956-2017) / Odjeljenje humanističkih nauka

Malić Dragomir (1913 - 1979) / Odjeljenje tehničkih nauka

Martić Branislav (1923 - 1985) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Mikulec Stjepan (1916 - 1978) / Odjeljenje tehničkih nauka

Milanković Bogdan (1884 - 1966) / Odjeljenje istorijskih i filoloških nauka

Milić Svetislav (1923 - 1973) / Odjeljenje tehničkih nauka

Pšorn Vladimir (1921 – 1993) / Odjeljenje medicinskih nauka

Ramović Mehmed (1924 - 1997) / Odjeljenje tehničkih nauka

Rukavina Jakov (1905 - 1978) / Odjeljenje medicinskih nauka

Sarajlić Ešref (1923 - 1980) / Odjeljenje medicinskih nauka

Šunjić Marko (1927 - 1998) / Odjeljenje društvenih nauka

Vasić Milan (1928 - 2003) / Odjeljenje društvenih nauka

Verbič Branislav (1937-2011) / Odjeljenje tehničkih nauka

 

Domaći i inostrani članovi (Van radnog sastava)

Ajello Libero

Apostolski Mihajlo

Augustinčić Antun

Bajčetić Branko

Begović Mehmed

Bezlaj France

Bošković Đorđe

Brecelj Bogdan

Brozović Dalibor

Budimir Milan

Čubrilović Vaso

Ćirković Sima

Ćopić Branko

Danon Oskar

Dinić Mihailo

Đonlagić Mehmedalija

Emelyanov Stanislav V.

Finci Eli

Fisković Cvito

Gafurovič - Gafurov Bobodžan

Garašanin Milutin

Gligorić Velibor

Grdenić Drago

 
Grafenauer Bogo

Graziosi Paolo

Gušić Branimir

Gvozdenović Nedeljko

Haselsteiner Horst

Heidegger Wolf Gerhard

Jakac Božidar

Jurković Ivan

Kanazir Dušan

Kecmanović Dušan

Kogoj Franjo

Koneski Blaže

Konstantinović Radomir

Kovač Mirko

Krleža Miroslav

Kuhelj Anton

Kulenović Skender

Kurepa Đuro

Lazarević Đorđe

Matvejević Predrag

Mekuli Esad

Milčinski Janez

Harry Miller

Novak Grga

Oklješa Božidar

Padovan Ivo

Palavestra Predrag

Papo Isidor

Pavićević Branko

 
Peco Asim

Pejović Danilo

Perić Veselin

Petruševski Mihailo

Polenaković Haralampije

Prelog Vladimir

Rendić-Miočević Duje

Samardžić Radovan

Savić Pavle

Sirotković Jakov

Sokolov Vladimir E.

Stanković Siniša

Stieber Zdislav

Stevanović Petar

Suić Mate

Aleksandr E. Šejndlin

Todorović Kosta

Vetters Herman

Vidmar Josip

von Euler Ulf Svante

 Vučković Radovan

Wolf Konrad

Žeželj Branko


 

.