News

Obavijest o izboru novih članova ANUBiH

Sarajevo, 21. 12. 2018. godine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) je tokom 2017. godine pokrenula proceduru za izbor novih  članova.

Izborna Skupština ANUBiH održana je 20. 12. 2018. godine.

Tajnim glasanjem za redovne članove ANUBiH – akademike izabrani su dosadašnji dopisni članovi ANUBiH:

 1. Vladimir Beus, biotehničke nauke – šumarstvo
 2. Mirsada Hukić, biomedicina i zdravstvo – mikrobiologija
 3. Dževad Karahasan, književnost
 4. Slavo Kukić, društvene nauke – sociologija, politologija
 5. Ljerka Ostojić, biomedicina i zdravstvo – anatomija
 6. Mirko Pejanović, društvene nauke – politologija, sociologija
 7. Miodrag Simović, društvene nauke – pravo
 8. Asif Šabanović, tehničke nauke – automatika
 9. Mirjana Vuković, prirodne i matematičke nauke – matematika
 10. Enver Zerem, biomedicina i zdravstvo – interna medicina

Od 19 prijedloga za izbor kandidata za nove dopisne članove ANUBiH, tajnim glasanjem izabrani su:

 1. Mile Babić, humanističke nauke – filozofija
 2. Slobodan Blagojević, književnost
 3. Fikret Čaušević, društvene nauke – ekonomija
 4. Blagoje Govedarica, humanističke nauke – arheologija
 5. Rifat Hadžiselimović, prirodne nauke – genetika
 6. Senahid Halilović, humanističke nauke – lingvistika
 7. Hazim Hrvatović, prirodne nauke – geologija
 8. Isak Karabegović, tehničke nauke – mašinstvo
 9. Marina Katnić-Bakaršić, humanističke nauke – lingvistika
 10. Radivoje Mandić, arhitektura
 11. Izet Smajević, tehničke nauke – mašinstvo

Javnim glasanjem, u status domaćeg člana (državljani BiH koji trajno borave u inostranstvu), izabrani su:

 1. Adnan Čustović, biomedicina i zdravstvo – pedijatrijska alergologija
 2. Svjetlana Fajfer, prirodne nauke – fizika
 3. Adnan Ibrahimbegović, tehničke nauke – građevinarstvo
 4. Mehmed Kantardžić, tehničke nauke – računarstvo-informatika
 5. Ivan Markešić, društvene nauke – sociologija
 6. Gordan Srkalović, biomedicina i zdravstvo – onkologija
 7. Mihra Taljanović, biomedicina i zdravstvo – radiologija

U status inostranog člana ANUBiH javnim glasanjem izabrani su:

 1. Ferdo Bašić, biotehničke nauke - poljoprivreda - agroekologija (gospodarenje tlom i zaštita tla); (Republika Hrvatska)
 2. Jagoda Buić, ambijentalna umjetnost; (Republika Hrvatska)
 3. Ivo Goldstein, humanističke nauke – historija; (Republika Hrvatska)
 4. Mohamed Mufak Alarnaut, humanističke nauke – historija; (Sirijska Arapska Republika)
 5. Joseph Straus, društvene nauke – pravo; (Savezna Republika Njemačka)

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine će blagovremeno obavijestiti javnost i medije o datumu svečane sjednice na kojoj će promovirati novoizabrane članove.

 Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

air max 90 essential custom