News

Potpisan sporazum o saradnji između ANUBiH i UG BiH

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine potpisala je 15. 11. 2018. godine sporazum o saradnji sa Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine. Ideja o potpisvanju sporazuma proistekla je iz dugogodišnje uspješne saradnje ove dvije državne institucije.
Osnovni cilj sporazuma je zajedničko sistematsko i trajno djelovanje obje institucije u zadovoljavanju potreba i ispunjavanju zadataka koji proističu iz zajedničkih misija obje institucije da doprinose razvoju, unapređenju, promoviranju i afirmaciji umjetnosti i kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine, potrebe stalnog vrednovanja stvaralaštva u oblasti likovnih umjetnosti, nužnosti pojačanih napora na očuvanju kulturno-historijske baštine, posebno u oblasti likovnih umjetnosti, značaja umjetnosti za ubrzavanje opšteg i kulturnog razvoja bosanskohercegovačkog društva, potrebe poboljšanja materijalnog položaja svih subjekata u oblasti likovnih umjetnosti, želje da doprinesu dobrobiti pojedinaca, društva i države Bosne i Hercegovine i namjere da se sinergijski djeluje prema svim relevantnim subjektima u okruženju radi uspješnog uključivanja likovnih umjetnosti u savremene umjetničke i društvene procese.
ANUBiH i UG BiH 1
 
ANUBiH i UG BiH 2
 
ANUBiH i UG BiH 3