Novosti

ANUBiH - Novosti

Okrugli stol "Tumori centralnog nervnog sistema"

Odbor za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka
Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće u radu
Okruglog stola pod nazivom
TUMORI CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA
Okrugli sto će se održati u subotu, 17. novembra 2018. godine s početkom u 10:00 sati  u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo (registracija od 9:30).
                  Informacija za medije