Novosti

ANUBiH - Novosti

Zaključci 14. sjednice Odbora za pravne nauke ODN ANUBiH

Na 14. sjednici Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, održanoj u prostorijama Akademije, 25. oktobra 2018. godine, obavljena je rasprava na temu „Doprinos unapređenju pravne države putem odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u oblasti apstraktne kontrole“. Rasprava je obavljena na osnovu uvodnog izlaganja Zvonke Mijana, registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Mijan je podsjetio članove Odbora da je Ustav Bosne i Hercegovine ustanovio poseban položaj Ustavnog suda u strukturi državne vlasti, kao nezavisnog tijela visokog autoriteta. S obzirom na to da Ustav nije predvidio donošenje ustavnog zakona, odnosno posebnog zakona o Ustavnom sudu BiH, operacionalizacija ustavnih odredbi o Ustavnom sudu i bliže uređenje organizacije nadležnosti i postupka pred Ustavnim sudom - Ustavni sud vrši na temelju svojih Pravila, koja prema članu VI/2b) Ustava BiH, donosi sam Ustavni sud većinom glasova svih sudija. Zato, uz Ustav BiH, Pravila predstavljaju temeljni akt organizacije i funkcionisanja Ustavnog suda.