Novosti

ANUBiH - Novosti

Javno predavanje prof. dr. Nerzuka Ćurka "Geopolitički poredak suvremenog svijeta i evropska budućnost Bosne i Hercegovine"

ODJELJENJE DRUŠTVENIH NAUKA
Vas poziva da prisustvujete javnom predavanju prof. dr. Nerzuka Ćurka,
člana Odbora za političke nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH
Geopolitički poredak suvremenog svijeta i evropska budućnost Bosne i Hercegovine
Predavanje će se održati u srijedu, 17. oktobra 2018. godine s početkom u 12 sati u sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Bistrik 7).
Air Force 1 Foamposite