Novosti

ANUBiH - Novosti

Međunarodna konferencija o razvoju i primjeni programskog jezika ROOT

U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine se od 10. do 13. septembra održava međunarodna naučna konferencija 11th ROOT Users' Workshop. Konferencija je vezana za razvoj i primjenu programskog jezika ROOT koji su razvili fizičari u CERN-u. Ovaj program služi za obradu velikog broja podataka i primjenjuje se u više oblasti nauke. Broj učesnika konferencije je veći od stotinu.

Više informacija se može naći na web stranici:

https://indico.cern.ch/event/697389/overview

Select The Materials Fashion Style, Nb Balance Shoes, Balance Footwear, Sneakers Balance Quality Assurance