Novosti

ANUBiH - Novosti

Zaključci 13. sjednice Odbora za pravne nauke ODN ANUBiH

U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je 17. maja 2018. godine održana 13. sjednica Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka na kojoj je ne temu „Ustavne i političke vrijednosti Ustava Bosne i Hercegovine“ uvodno izlaganje podnijela dr Jasna Bakšić Muftić, član Odbora i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ukazano da postoji obimna domaća i međunarodna, naučna i stručna literatura, koja se na različite načine bavi Ustavom Bosne i Hercegovine. Prilikom rasprave o ustavnim političkim i pravnim vrijednostima u Bosni i Hercegovini, pored stavova izraženih u ovoj literaturi, treba imati u vidu i dokumente (mišljenja) Venecijanske komisije, praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koja se odnosi na političko predstavljanje i etničku diskriminaciju (Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine i Pilav protiv Bosne i Hercegovine).

Opširnije...

Latest adidas NMD Trainer Releases