Novosti

ANUBiH - Novosti

Javno predavanje prof. dr. sci. Duška Pavlovića "Logika provjere i prevare"

Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Vas sa zadovoljstvom poziva na predavanje pod nazivom
LOGIC OF AUTHENTICATION AND DECEIT/
LOGIKA PROVJERE I PREVARE
Predavač: prof. dr. sci. Duško Pavlović
Duško Pavlović je profesor informacione sigurnosti na Fakultetu informacionih i kompjuterskih nauka Univerziteta na Havajima, Honolulu, USA.
Predavanje će se održati u srijedu, 18. aprila 2018. godine u 12 sati u amfiteatru ANUBiH, Bistrik 7, Sarajevo.