Novosti

ANUBiH - Novosti

Zaključci 12. sjednice Odbora za pravne nauke ODN ANUBiH

U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održana je 15. marta 2018. godine 12. sjednica Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka. Na temu „Istospolne zajednice u praksi Evropskog suda za ljudska prava“ uvodno izlaganje podnijela je dr. Suzana Bubić, profesorica emerita Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Opširnije...