News

Serija javnih predavanja - Sistemski pristup nadzoru kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
ODJELJENJE MEDICINSKIH NAUKA
ODBOR ZA KARDIOVASKULARNU PATOLOGIJU

Zadovoljstvo nam je pozivati Vas da prisustvujete seriji javnih predavanja iz oblasti “Sistemskog pristupa nadzora kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” koje organizira Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Ovu temu Odbor je prepoznao kao aktuelnu, u skladu sa savremenim trendovima kardiovaskularne medicine, i korisnu kako za pacijente tako i zdravstvene radnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Predavači i teme:

-  Akademkinja Senka Mesihović-Dinarević, predsjednica Odbora za kardiovaskularnu
   patologiju OMN ANUBiH
   “Osvrt na preporuke međunarodne dobre prakse i aktuelnih dokumenata relevantnih
   međunarodnih organizacija (SZO) u prevenciji, terapiji i nadzoru KV bolesti
-  Prof. dr. Aida Ramić-Čatak, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Fakultet zdravstvenih
    studija Univerziteta u Sarajevu
    “Intervencije sistemskog pristupa prevencije i nadzora KV bolesti u Federaciji BiH
-  Doc. dr. Zaim Jatić, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Medicinski fakultet Univerziteta
    u Sarajevu
    „Uloga i značaj tima obiteljske medicine u nadzoru KV bolesti – edukacija i praktična
    iskustva

Predavanja će se održati u srijedu 21. februara 2018. godine s početkom u 11:00 sati u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo.