Odbor za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad

Odbor za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad

Članovi Odbora

Akademik Muris Čičić (ODN)

Dopisna članica Mirsada Hukić (OMN), predsjednica Odbora

Akademik Dejan Milošević (OPMN)

Akademik Esad Duraković (OHN)

Akademik Asif Šabanović (OTN)

Akademik Miloš Trifković (po funkciji)

nike free run 5.0 basketball