Novosti

ANUBiH - Novosti

Promocija knjige "Demografske i etničke promjene u BiH"

Odjeljenje društvenih nauka Vas poziva na promociju knjige iz edicije Posebna izdanja ANUBiH

Demografske i etničke promjene u BiH

Izdanje je rezultat studije članova i suradnika Odjeljenja društvenih nauka.

Promocija izdanja će se održati 7. prosinca/decembra 2017. godine u 12 sati u sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

O izdanju će govoriti autori:

-        Mirza Emirhafizović, Hasan Zolić (Dobna struktura i reprodukcija stanovništva Bosne i Hercegovine),

-        Ivan Cvitković (Nacionalna i konfesionalna slika Bosne i Hercegovine),

-        Slavo Kukić (Stanovništvo BiH prema materinskom jeziku i spolno-dobnoj strukturi),

-        Zlatiborka Popov Momčinović (Žensko stanovništvo u BiH kroz prizmu rezultata popisa),

-        Mirko Pejanović (Promjena etničke strukture opština u Bosni i Hercegovini prema popisu stanovništva 2013. godine),

-        Adila Pašalić Kreso (Obrazovanost stanovništva u Bosni i Hercegovini),

-        Muris Čičić (Popis stanovništva BiH 2013 – analiza podataka o nezaposlenosti) i

-        Braco Kovačević (Poljoprivredno stanovništvo u Bosni i Hercegovini).

Moderator promocije: akademik Ivan Cvitković, urednik izdanja.