Novosti

ANUBiH - Novosti

Izvještaj s konferencije: na Fakultetu političkih nauka obilježeno stoljeće od smrti Emila Durkheima

Naučna konferencija:

Tekovine sociološke tradicije: 100 godina od smrti Emila Durkheima

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

16. 11. 2017. godine

Izvještaj s konferencije

Na Fakultetu političkih nauka obilježeno stoljeće od smrti Emila Durkheima

 

Slika 3   

 

 Slika 6