News

Konferencija "Tekovine sociološke tradicije: 100 godina od smrti Emila Durkheima"

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU
AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
AMBASADA REPUBLIKE FRANCUSKE U BOSNI I HERCEGOVINI
 
pozivaju Vas na konferenciju
 
Tekovine sociološke tradicije: 100 godina od smrti Emila Durkheima
Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
16.11.2017.