News

Obavijest o smrti akademika Fikreta Vajzovića

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 3. novembra 2017. godine u Sarajevu preminuo istaknuti matematičar, naučnik i pedagog, redovni član ANUBiH Fikret Vajzović.

Ostat će trajno u sjećanju mnogih generacija studenata, saradnika, kolega. Bit će pamćen kao izuzetan matematičar i naučni radnik. Smrt akademika Vajzovića je veliki gubitak za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i njene članove.

Akademik Vajzović za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1991, a za redovnog 1995. godine. Bio je član Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka ANUBiH.

Komemoratvna sjednica u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održat će se u utorak, 7. 11. 2017. godine u 11:00 sati na adresi Bistrik 7, Sarajevo. Sahrana će se obaviti istog dana u 13:00 sati na gradskom groblju Bare.

Akademik Fikret Vajzović - biografija